Sans-papiers op VUB: Engagez-vous!

Zoals u misschien had horen fluisteren op de campus of in de media, vangt de VUB sinds enkele weken 25 sans-papiers op te Triomflaan 32. Dit zijn de vroegere lokalen van Vesalius College, onder de koten van de Schoofslaan. Na de uitzetting uit hun vorige verblijfplaats waren de sans-papiers gedwongen om tijdelijk te kamperen op het Fernand Cocq-plein te Elsene. In deze VUB-lokalen zijn ze welkom tot 1 maart 2012, wanneer daar de noodzakelijke verbouwingswerken van start gaan om deze lokalen om te vormen tot de toekomstige verblijfplaats van onder meer de Medische Dienst. De VUB doet dit volgens het persbericht uit humanitaire overwegingen en benadrukt terecht de nood aan structurele oplossingen vanwege de verantwoordelijke overheden.

De Moeial sprak met Hélène Lemblé, afgevaardigde van studiekring Vrij Onderzoek in het net opgerichte studentencomité voor de sans-papiers. We vroegen haar naar het hoe en waarom van dit studentencomité. Dit comité is er, zo blijkt, gekomen naar analogie van een gelijkaardig studentencomité drie jaar geleden, toen er op de VUB ook al sans-papiers opgevangen werden, destijds in de parking van gebouw K. De bedoeling is om studenten te betrekken bij het verblijf van de sans-papiers, ze te informeren over deze problematiek en in de mate van het mogelijke om zelf hun steentje bij te dragen. Dit gebeurt in samenwerking met de VUB, die de Studentenraad en solidaire studentenorganisaties hierbij wou betrekken. Het belangrijkste is ijveren voor een menswaardig bestaan en hun penibele situatie proberen te verlichten, vooral in de wintermaanden.

Verder wil dit comité concreet “de studenten een forum geven om op drie manieren de sans-papiers te ondersteunen: ten eerste om hen te helpen aan materiële basisvoorzieningen. Zo is er nog steeds een grote nood aan matrassen – een groot deel van de groep behelpt zich en slaapt nog steeds op karton – en elementair kookgerei zoals bestek, potten en pannen. Ten tweede zou het mooi zijn om een soort maatschappelijk bewustzijn te proberen creëren, en wel in verband met de ernstige immigratieproblematiek in België, ook via de (sociale) media. Ten derde zou het comité enkele acties (bijvoorbeeld debatten, ontmoetingen met de sans-papiers etc.) willen organiseren zoals op de ULB ook gebeurt”, besluit Lemblé.

Voor verdere informatie en voor goede zielen die overtollige matrassen, kookmateriaal of andere materiële voorzieningen hebben voor de sans-papiers: neem vooral contact op met Hélène Lemblé (hlemble@vub.ac.be). Ook is er een website gelanceerd waarop de sans-papiers hun verhaal vertellen: ikvluchtnaarjou.wordpress.com en heeft het studentencomité een facebookpagina onder de naam ‘Kollektief sans-papiers VUB’. Via deze media kan u ook op de hoogte gehouden worden over wanneer het studentencomité vergadert.

0 Comment