Onderwijsnieuws

De tweejarige master voor humane wetenschappen wordt met één academiejaar uitgesteld. Dat hebben de universiteiten samen beslist. Hierdoor zal die tweejarige master pas in het academiejaar 2015-2016 zijn intrede doen. Oorspronkelijk was dat voorzien voor 2014-2015, maar na studentenprotest in Gent en Antwerpen, is de invoerdatum uitgesteld. Michiel Horsten, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), liet in een persbericht optekenen verheugd te zijn en dat het “voor de studenten noodzakelijk was geïnformeerd te zijn over de studieduur voor ze hun bacheloropleiding aanvangen.”

– Diezelfde VVS probeert intussen het interne manco aan mankracht op te lossen. Er zijn nog altijd maar twee bestuurders, veel te weinig om de veelheid aan dossiers het hoofd te bieden, en na het ontslag van een extern mandataris, die zich vooral bezighield met het diversiteitsluik, is er nog wat extra werk op een kleiner aantal schouders terechtgekomen. In een speciaal daarvoor opgerichte werkgroep, de Commissie Intern Bestuursprobleem, proberen leden van de algemene vergadering intussen om op korte termijn de bestuursploeg uit te breiden. Hun adviezen moeten wel nog eerst ter goedkeuring op de plenaire VVS-vergadering verschijnen.

– De optocht in het teken van Sint-Verhaegen is in mineur geëindigd. In de vooravond van 18 november kwam er op de Lombardstraat een jongeman onder de wielen van een praalwagen. Hij overleefde het ongeval niet. Een schok voor onder meer de VUB-gemeenschap, die meteen massaal zijn steunbetuigingen overmaakte. Intussen liet rector Paul De Knop al weten dat er aan St.-Vé niet getornd zal worden, al moet de aanpassing van sommige onderdelen misschien overwogen worden. Zo wordt er gekeken of de optocht op de Zavel zelf een einde zou kunnen nemen. Nu gaat de optocht, na een paar uur stilstand op de Zavel, nog stapvoets verder richting Beurs.

– In Nederland staan verschillende delen van de studiefinanciering op de tocht. Nadat de zogenaamde langstudeerboete een feit werd, zullen er tegen het volgende academiejaar nog enkele besparingsmaatregelen van kracht zijn. Tenminste, als het aan staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra en Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, minister van Onderwijs ligt.

Deze maand nog zal de Tweede Kamer stemmen over de afschaffing van de prestatiebeurs (lening voor de nominale studieduur die na het behalen een van diploma binnen tien jaar omgezet wordt in een gift, nvdr.) aan masterstudenten, aanvullende studies en het studentenreisproduct. De Landelijke Studentenvakbond vreest een extra drempel voor studenten in spe om aan een master te beginnen. Bovendien zou er geen uitzondering gemaakt worden voor studenten die dit jaar al aan de master begonnen zijn, ook zij zouden gaan vallen onder de nieuwe regeling en dus geen aanspraak meer maken op de prestatiebeurs. In plaats daarvan kunnen zij een lening aangaan tegen een lage rente, en zal de terugbetalingstermijn van vijftien naar twintig jaar worden verhoogd.

– De studentenraad van de associatietandem VUB-Erasmushogeschool Brussel is alvast langs VUB-zijde verkozen. Vijf VUB-studenten zullen in Bast (Brusselse associatie-studentenraad) gaan zetelen. Wegens organisatorische redenen werd er voor gekozen om die verkiezing in oktober te houden, buiten het normale verkiezingsseizoen. De andere verkiezingen (Raad van Bestuur, Onderwijsraad, plenaire Studentenraad) zullen zoals vanouds wel gewoon in april plaatsvinden. Op de Bast-verkiezingen aan de Erasmushogeschool is het wel nog even wachten.

– Ook woelige tijden zijn het voor FEF (Fédération des Etudiants Francophones), de Franstalige tegenhanger van VVS. Eerst was er het opstappen van Ludovic Voet, voorzitter van de Federale Raad, die in opspraak was gekomen wegens belangenvermenging met zijn functie binnen Comac. Aansluitend stapten de studentenraden uit Bergen en Namen uit de overkoepelende studentenvakbond. Inmiddels is Voet al vervangen door een triumviraat (Jérôme Lechien, Kévin Henry en Jérôme Van Ruychevelt) en is er een covoorzitter aangeduid (Johan Verhoeven, UCL) die Michael Verbauwhede (ULB) moet gaan bijstaan als voorzitter van de Raad van Bestuur.

– De opdracht voor het architecturale plan van de nieuwbouw op Campus Etterbeek is uitgeschreven. Een persbericht geeft meer toelichting: “Het ontwerp zal de synergie tussen de stad en de campus vergroten. Het gebouw wordt door de prominente locatie langs de Brusselse Triomflaan een imagobepalend visitekaartje van de campus. De Vrije Universiteit Brussel zet in op architectuur die gebaseerd is op een duurzaam concept. Het ontwerp van de studentenkamers moet ecologisch zijn. Niet alleen moeten de bouwmaterialen lang meegaan, maar ook de biodiversiteit moet gestimuleerd worden. Het groene snoer van grasperken, struiken en bomen op de campus wordt versterkt. Op het vlak van energieverbruik gaat de Vrije Universiteit Brussel zelfs een stap verder dan wettelijk is opgelegd. Duurzaamheid heeft ook een sociale dimensie. De nieuwe studentenkamers, leslokalen en onderzoeksruimten zullen een bijdrage leveren in het stimuleren van het campusleven voor studenten en universiteitsmedewerkers.”

– De ULB heeft in het Brussels parlement een colloquium over studentenhuisvesting georganiseerd. De niet verrassende conclusie luidde dat er veel te weinig koten zijn in Brussel. Zo kampt de ULB met een tekort van 5000 koten. Dat heeft vaak kleine koten voor een veel te hoge huurprijs tot gevolg. Men pleit dan ook voor nieuwe studentenhomes, huurcheques en geplafonneerde huurprijzen. Ook wordt er gekeken of kantoorgebouwen een herinrichting tot studentencomplex kunnen ondergaan.

0 Comment