Nederlandse studiefinanciering takelt af

Vlamingen zijn traditioneel nogal huiverig over contact met Nederlanders, die luide, oranje mensen, die altijd met bussen en Heineken opduiken op de vreemdste plaatsen. Voor eenieder die deze mening toegedaan is – hoe onterecht die ook is: wij zijn best gezellig – heb ik misschien wel slecht nieuws, want met de ambitieuze plannen die premier Mark Rutte, minister van onderwijs (laten we het maar met kleine o beginnen schrijven) Marja van Bijsterveldt en kornuiten aan het bekokstoven zijn, vrees ik voor een toevloed aan Nederlandse studenten. Als ze het studeren überhaupt nog kunnen betalen.

Voor diegenen die het nieuws nog niet ter ore was gekomen: het is crisis, de mannetjes in de regering zoeken naarstig naar geld, en waar willen de Hollandse mannetjes het halen? Onder andere bij onderwijs. In december 2011 gaat er gestemd worden over een aantal serieuze maatregelen die de student op geen enkele manier ten goede komen.

Tegenwoordig is het zo dat elke Nederlandse student, ook zij die in het buitenland studeren, recht heeft op een basisbeurs, de zogenaamde prestatiebeurs. Deze beurs bedraagt voor studenten die uitwonend zijn (kotstudenten) 266,23 euro per maand, voor thuiswonenden 95,61 euro per maand. De prestatiebeurs is in feite een lening die na het behalen van je diploma binnen een gestelde termijn omgezet wordt tot gift. Je hebt maximum vier jaar recht op deze prestatiebeurs. Studenten wiens ouders het niet breed hebben, kunnen aanspraak maken op een aanvullende beurs. En als je dan nog altijd niet uit de kosten komt, na deze royale giften, kun je nog een lening aangaan.

Daarbovenop hebben studenten recht op OV, een abonnement voor het openbaar vervoer. Maak u trouwens niet de illusie dat de Nederlandse student volledig gratis reist. Nee, men kan kiezen tussen een week-OV of weekend-OV. Hiermee reis je respectievelijk gratis van maandag tot zaterdag 04u00, ofwel van vrijdagmiddag tot maandag 04u00. De momenten waarop je niet gratis mag reizen, krijg je een korting.

Maar de tijden van luxe zijn voorbij! Het kabinet- Rutte haalt de broekriem aan. Nu de hamvraag: wat zal er veranderen in de utopie van Mark en Marja?

Master Schmaster

Allereerst besloten ze eens te kijken naar de masteropleiding. Na grondige analyse moeten ze geconcludeerd hebben dat al die masters toch maar flauwekul zijn, want de prestatiebeurs zal niet meer gelden voor masterstudenten. Als je een master wil doen, moet je maar een lening aangaan. Deze maatregel wil men invoeren vanaf het academiejaar 2012-2013. Studenten die al begonnen zijn aan hun master hebben, als het aan kabinet Rutte ligt, dikke pech: ook zij kunnen de prestatiebeurs vergeten.

Het verschil tussen arm en rijk zal nog maar eens een stap groter worden.

En als je dan dacht dat je twee studies kon doen, om je kennis te vergroten en van een nog groter nut voor de maatschappij te zijn, think again! Een tweede studie komt geheel voor eigen rekening, met inbegrip van het ‘instellingscollegegeld’. De instelling waaraan je studeert mag zelf de hoogte van dit collegegeld bepalen. De som is alleszins al hoger dan het wettelijke collegegeld.

Langstudeerboete

Ook moet het afgelopen zijn met de luilakkerij van al die studenten die menen dat ze gerust een paar jaartjes kunnen uitlopen op hun studie. Wie één jaar uitloopt in zijn bachelor en/of zijn master krijgt nog respijt, maar wee u gebeente als u meer dan één jaar studievertraging oploopt! Na een wetswijziging in juli dit jaar kregen wij het heugelijke nieuws: de langstudeerboete werd geboren. De student die om welke reden dan ook twee jaar langer doet over zijn bachelor dan de officiële duur mag zich verwachten aan een boete van 3000 euro bovenop het normale collegegeld, dat sowieso al het dubbele bedraagt van het Vlaamse collegegeld. Een groot probleem voor studenten die tijdens hun studie ziek worden, aan topsport doen of zich een jaar weiden aan een bestuursfunctie (het zogenaamde bestuursjaar, een sabbatjaar om extracurriculaire activiteiten op zich te nemen). Minder studenten zullen zich ook geroepen voelen om extracurriculaire activiteiten te ontplooien. Je steekt beter al je tijd in je studie als je torenhoge kosten en boetes wil vermijden. Een plaats in het bestuur van een studentenvereniging? Voorzitterschap van de studentenraad? Best leuk om te doen, maar niet als het je duizenden euro’s zou kunnen kosten.

We moeten hierbij ook de invoering van de harde knip in het achterhoofd houden. De harde knip is een regeling die het onmogelijk maakt om tijdens de bachelor al aan een masteropleiding te beginnen. Volgens de regering om studenten bewuster te doen kiezen voor een master en ze verder te doen kijken dan de eigen, vertrouwde instelling. Bovendien zouden studenten zich zo beter op hun master kunnen concentreren dan wanneer ze ook nog gedeeltelijk in de bachelorfase zouden zitten. Achter deze façade van welgemeende bezorgdheid om onze studieresultaten, gaan echter verkapte bezuinigingsmaatregelen schuil. Alweer een extra drempel om nog aan de master te beginnen. Komt goed uit, want een masterstudent kost een flinke duit. Minder masterstudenten is meer geld over voor andere leuke zaken. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan naar de Joint Strike Fighter, een gevechtsvliegtuig dat we beter kunnen gebruiken dan burgers met een opleiding. En dan is er nog de volgende constructie, als kers op de taart: studenten die in hun bachelor en hun master één jaar uitlopen, kunnen tevens fluiten naar hun OV-abonnement. Zodra je meer dan één jaar uitloopt vervalt je recht op een studenten-OV.

Tijd voor actie

Het gonst in Nederland, de studentenwereld is in rep en roer. 8 December zal iedereen in spanning afwachten, want dan wordt er over deze en meer maatregelen gestemd. De studentenvakbond heeft al een petitie gelanceerd op het internet in de hoop dat er van deze plannen niets terecht zal komen. Ook de universiteiten zelf organiseren verscheidene acties. Studenten gaan de straat op, maar zal het baten?

Het is te hopen dat er gehoor wordt gegeven aan de wanhoopskreet van de student. Deze maatregelen maken dat studeren iets zou worden voor de happy few. Het verschil tussen arm en rijk zal nog maar eens een stap groter worden. Nederland als kenniseconomie? Droomt u lekker verder… Als Mark Rutte zelf enig verstand heeft (je zou denken van wel gezien zijn eigen studieduurvertraging vroeger: Rutte had acht jaar nodig om zijn diploma te behalen), maakt hij korte metten met deze voorstellen, en verwijst hij ze linea recta naar de prullenmand. En als Marja van Bijsterveldt beschikt over hersenen zal ze hetzelfde doen. Indien niet, dan zijn het een stel ‘stomme Hollanders’, en de toekomstige generaties met hen.

0 Comment