Het Nieuws van Morgen

Gefluister in de wandelgangen

Het nieuws van morgen, eindelijk vandaag. U wilt een job en studeert aan de VUB? Past u op, verschillende VUB-diensten dingen naar uw hand. In de Studentenraad heeft men een technocratische coup kunnen verijdelen en overigens heeft de nuttigheidsquotiënt zijn intrede gemaakt. Koopt een taart en viert het.

Door Kenneth Pontzeele

Jobdienst vs. Career Center

Na de opening van het Career Center zijn naar verluidt spanningen ontstaan binnen het universiteitspersoneel, welbepaald tussen de Jobdienst en het nieuwe Center. “De oprichting van dat center is je reinste provocatie, een stok in het berenhol! En dat is ongetwijfeld enkel te danken aan vuil lobbywerk en vriendjespolitiek!”, klonk het woedend bij monde van Marie Daringman, werkneemster bij de desbetreffende dienst. Zij en haar medewerkers voelen zich bedreigd door de oprichting van de publiek-private samenwerking met Randstad. Ietwat paranoïde wordt blijkbaar gevreesd dat deze dienst, die bij de jobdienst naar het schijnt smalend de McDonalds van de carrièreplanners wordt genoemd, er binnenkort in zal slagen om werkelijk alles gedaan te krijgen vanuit gebouw M, ten koste van de oude getrouwen van de Jobdienst. De Moeial probeerde de woedende dame verder te interviewen, maar kreeg tussen de woedende tirade weinig tot geen kans om vragen te stellen. Toch bleef één citaat ons bij: “Zelfs al voor de opening werd naar de pijpen gedanst van deze externe investeerders! Het padje naar hun voordeur, nota bene verlicht met de meest stijlvolle led-lampjes ooit gezien op de campus, kon niet snel genoeg aangelegd worden. Terwijl wij al jaren liggen te verkommeren in gebouw Y. Een gebouw in een godverlaten uithoek van de campus, waar studenten architectuur verplicht op excursie zouden moeten om te leren hoe het niet moet!”

Technocratische coup in de studentenraad verijdeld

Er is een stormpje ontstaan in de studentenraad over de vermeende plannen van enkele studentenvertegenwoordigers om de studentenraad te vervangen door een technocratische Raad van Wijzen. “In navolging van de Griekse en Italiaanse succesverhalen, waar een technocratische regering er in slaagt om de noodzakelijke offers aan de markt te brengen, is het duidelijk geworden dat enkel een Raad van Wijzen de Vrije Universiteit Brussel eindelijk naar de 21e eeuw kan loodsen”, klonk het in een memorandum, verspreid in aspirant-revolutionaire kringen in de marge van de studentenraad. Ook over het gevreesde democratisch deficit van een aangestelde ‘vertegenwoordiging’ lieten deze samenzweerders zich laatdunkend uit: “Deze ‘democratisch’ verkozen vertegenwoordigers zijn uiteindelijk toch maar verkozen door twee man en een paardenkop, namelijk het absolute quorum van 25% van alle stemgerechtigde studenten. Wij vragen ons dan ook af hoeveel die gemiddelde student dan zou geven over dat verplicht-democratisch gezever.” De bedoeling van de samenzweerders was verder om een financiële crisis te proberen ontketenen op de VUB om in de daaropvolgende chaos zich te proberen voordoen als de enige stem van de rede.

Nuttigheidsquotiënt bepaalt binnenkort inschrijvingsgeld

De kogel is door de kerk: binnenkort zal er bij het inschrijven gebruik gemaakt worden van een ‘nuttigheidsquotiënt’ om de inschrijvingsgeld van nieuwe studenten te bepalen. Deze quotiënt, een bepaalde score op een schaal van 1 tot 10, houdt onder meer rekening met de verwachte economische opbrengsten die aspirant-studenten te bieden hebben aan de maatschappij. Deze quotiënt zou dan vermenigvuldigd moeten worden met een geïndexeerd basisbedrag om de uiteindelijke inschrijvingskost te bepalen.“Met deze innovatie zullen we de toekomstige maatschappelijke waarde van elke Vlaamse student eindelijk kunnen samenvatten in één cijfer”, klonk het in een persbericht van het Ministerie van Onderwijs.

Vanaf nu zal de overheid dus eindelijk de student financieel kunnen ontmoedigen om te beginnen aan egoïstische hobbystudies als pol & soc, filosofie en kunstgeschiedenis. Maar dat is niet het enige waar rekening mee gehouden zal worden. Ook met andere factoren die iemands economische waarde kunnen belemmeren, wordt rekening gehouden. Zo zal via een survey en een psychologische proef gepeild worden naar de ‘Subversiviteitsgraad’ van de student in spe. Een te hoge score suggereert een mate van koppige onafhankelijkheid die zeker in economische richtingen hoogst onwenselijk is voor de vlotte inschakeling in de arbeidsmarkt. Ook een proef om de reactiesnelheid op directe bevelen te meten, wordt overwogen.

0 Comment