Toelage XL-Air alweer ter discussie

Op de agenda van de plenaire vergadering van de Studentenraad van 20 oktober stond onder andere het moreel verslag van studentenradio XL-Air. Dat is de gezamenlijke studentenradio van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel en zendt dagelijks ’s avonds uit via internet. De studentenradio is vooral belangrijk voor studenten van de opleiding Radio van de Erasmushogeschool. Zij hebben bij XL-Air de mogelijkheid om stage te lopen en hun vaardigheden te ontplooien.

Aanslepende kwestie

Al jarenlang uit de Studentenraad kritiek op Radio XL-Air omdat de studentenzender met een aantal structurele problemen kampt. Hoewel er kwaliteitsvolle programma’s geproduceerd worden, is het aandeel van VUB-studenten minimaal, zo ook de zichtbaarheid van de radio op de VUB-campus. Twee grote struikelblokken voor de Studentenraad, aangezien deze de studentenradio elk jaar een subsidie van ruim 4000 euro toekent, daar waar de EhB slechts 2000 euro sponsort.

Vorig jaar kreeg Radio XL-Air haar laatste waarschuwing in de vorm van een reeks expliciete eisen waaraan de organisatie tegen het huidige academiejaar aan moest voldoen. Tevens werd XL-Air uitgenodigd op een informele vergadering onder de auspiciën van de toenmalige voorzitter van de Studentenraad, maar die vergadering heeft nooit plaatsgevonden. De huidige Studentenraadsvoorzitter, Joerie Lersberghe, zat in de zomer wel met XL-Air rond de tafel. De studentenradio gaf toen te kennen weinig tijd te hebben om zich met aanwerving en zichtbaarheid bezig te houden.

Interne vergadering

Voorafgaand aan de plenaire vergadering werd er een interne vergadering belegd over het moreel verslag van XL-Air. Hoewel de opkomst voor deze vergadering beperkt was, was de discussie er niet minder vurig om. De voorstellen over wat nu te doen met de studentenradio, varieerden van het volledig stopzetten van de subsidies tot een uitzetting uit het huidige lokaal, dat zich bij de kringlokalen aan gebouw D bevindt. Uiteindelijk haalden geen van deze voorstellen het.

Het voorlopig verdict luidde dat de Studentenraad akte nam van het moreel verslag van Radio XLAir en dat de zender uitgenodigd is op een vergadermoment samen met de Studentenraad. Dat is exact hetzelfde verdict als op de plenaire vergadering van 17 februari eerder dit jaar. Opvallend was overigens de afwezigheid van de vertegenwoordiger(s) van de studentenradio op de plenaire vergadering. Waren ze wel uitgenodigd?

De sage rond XL-Air krijgt ongetwijfeld nog een staartje.

0 Comment