Onderwijsnieuws

Op de algemene vergadering van de VUB-studentenraad (20 oktober) is de projectpotaanvraag voor de VUB-skireis aanvaard. Dat betekent dat er zo’n 250 euro uitgetrokken wordt voor de promotie van de trip naar Les Arcs. Ook werd aangekondigd dat er een evaluatie van de projectpot komt. De toebedeling blijkt te arbitrair en ook aan de bekendheid van die projectpot binnen de studentenpopulatie dient gewerkt te worden.

– Op korte termijn worden de VUB-koten uitgerust met blauwe pmd-zakken en bijhorende vuilbakken. Dat bleek uit een reactie van Ludo Reuter, diensthoofd VUB-Huisvesting, op het afvalstoffenplan van facility manager Patrick Steen op diezelfde vergadering. Ook bruikbare maar afgedankte meubels zullen voortaan niet meer naar de container, maar naar de kringloopwinkel verwezen worden.

– De maaltijdkaart bij de Sociale Dienst van de VUB staat ter discussie. In de toelichting bij de begroting voor 2012 staat er onder de titel ‘Sociale dienst – Jobdienst’: “Bij de sociale dienst wordt onderzocht om betoelaging via de maaltijdkaart stop te zetten. In dat geval valt deze aparte kost weg vanafvolgend academiejaar.” Overigens blijkt de discussie rond de maaltijdkaart binnen de geplande hervormingen van de hele Sociale Dienst te worden gevoerd. Zo zal “de personeelskost aangepast worden aan de reële situatie.”

– De Vlaamse studentenkoepel VVS richt een interne commissie op om het bestuursprobleem aan te pakken. Doel is het wegwerken van het structurele participatietekort. Met twee effectieve bestuurders zit VVS in een neerwaartse spiraal. De commissie zou allereerst een congres beleggen waarin participatie centraal staat. Tweede doel is het bereik van VVS vergroten. Essentiële discussies als de verhouding student-studentenraad- studentenkoepel zullen niet geschuwd worden.

– Nog bij VVS is het beleidsplan goedgekeurd op de eerste plenaire zitting van het academiejaar (6 oktober). Opvallend is de aandacht voor studietrajectbegeleiding. VVS wil de punten van kritiek van studenten uit de verschillende instellingen bundelen en zo oplossingen aanreiken. Studietrajectbegeleiders die bedolven raken onder het werk, het blijkt een fenomeen dat bij wel meer instellingen opduikt.

– Ten slotte is het VVS-lidmaatschap van de Evangelisch Theologische Faculteit (Heverlee) officieel bekrachtigd. Vorig academiejaar mocht ETF al een jaartje proefdraaien, nu zijn de Leuvenaars dus volwaardig lid. Aan de bekrachtiging ging een stemming vooraf: op twee VUB-onthoudingen na, stemde elke student voor.

– Waar VVS te kampen heeft met een tekort aan engagement, leeft FEF, De Fédération des Etudiants Francophones, op een wolk. Met zes bestuurders, acht studenten in het uitvoerend comité en een algemene vergadering met doorgaans meer dan vijftig studenten, baant de Franstalige studentenkoepel zich gezwind een weg door de eerste maanden van het academiejaar. Op een persontbijt werden de krachtlijnen voor 2011-2012 voorgesteld: op het programma staan een campagne voor meer publieke middelen voor het hoger onderwijs en een grootschalige actie tegen een nakende oriënteringsproef, die ook in het zuiden van het land met de dag waarschijnlijker wordt.

– Begin oktober viel er ook een opmerkelijke proffenruil te noteren. Marc Cogen, op een zijspoor beland bij de Universiteit Gent, krijgt een nieuwe kans aan de VUB, terwijl Herman Matthijs, docent aan de faculteit Politieke, Economische en Sociale wetenschappen, de omgekeerde beweging maakt.

– De MIVB-prijzen blijven niet ter plaatse trappelen. Dit academiejaar ging de prijs voor de 8000 abonnementen voor studenten van Nederlandstalige hoger onderwijsinstellingen, al fors de hoogte in (een stijging met meer dan vijftig procent, van 45 naar 100 euro), nu is het reguliere MIVB-tarief aan de beurt. Jongeren onder de 25 jaar die niet onder een voordeeltarief van de Vlaamse of Franstalige gemeenschap vallen, zullen 430 euro moeten gaan betalen in plaats van de vroegere 373 euro.

Het is nog niet bekend of dit een weerslag gaat hebben op de Brik-abonnementen voor studenten. “Elk jaar moeten we daarover nieuwe onderhandelingen voeren”, aldus Br(ikmedewerker Kasper Demeulemeester.

– Zo’n vijfhonderd ULB-studenten die aan hun universiteit een attest vroegen om een voordelig abonnement op het openbaar vervoer te bekomen, zullen de wenkbrauwen gefronst hebben. “Voici ton attestation Stib… Connard”, stond er te lezen. Blijkbaar hadden twee informatici, bij wijze van test, een nog aan te passen standaardmail ontworpen. Jammer voor hen dat net het aanpassen vergeten werd en de mail verkeerdelijk en vlijtig werd rondgestuurd.

0 Comment