Grootse bouwplannen aan de VUB

Aan het begin van het academiejaar 2015-2016 zou de VUB een nieuw kotencomplex rijker moeten zijn. Zo’n 650 kotstudenten zouden er onderdak kunnen krijgen, maar naast huisvesting zijn ook onderwijs, onderzoek, administratie en waarschijnlijk ook cultuur inbegrepen in de bouwplannen. De beslissing over het al dan niet afbreken van het huidige KultuurKaffee is dus nog altijd niet gevallen. In ieder geval is het einde van de legendarische campuskoten in zicht.

Architect Willy Van Der Meeren (foto) had waarschijnlijk nooit gedacht dat de door hem ontworpen campuskoten, oorspronkelijk bedoeld als voorlopig, nog steeds rechtstaan. Daar komt dra een einde aan: de verouderde koten op de campus worden afgebroken en in de plaats daarvan komt een prestigieus nieuw complex aan de kant van de Triomflaan. De huidige capaciteit van 380 campuskoten wordt zo verhoogd naar 650. Geen overbodige luxe, koten zijn er de dag van vandaag immers nooit genoeg. Tweejarige masters voor de humane wetenschappen, toename van EhB-studenten na de academisering van sommige hogeschoolopleidingen en de nauwe samenwerking met de ULB: allemaal factoren die de vraag naar koten zullen vergroten.

Concreet komen er 105 units met 6 standaardkamers (ca. 14m²) en 4 units met 4 standaardkamers en 1 kamer voor rolstoelgebruikers. Elke unit zal beschikken over een gemeenschappelijke keuken/leefruimte, badkamer met twee douches en twee lavabo’s en twee wc’s. Het stopt echter niet bij studentenhuisvesting: ook de Dienst Huisvesting, les- en zes kringlokalen, parking, een vergaderzaal met uitstraling en onderzoeksruimten krijgen hun plaats in de nieuwbouw. Ook wordt er gekeken naar een verbinding met de Esplanade aan de zijde van gebouw G. Zo zou er komafgemaakt worden met het verlaten, doodlopende stuk van de Esplanade.

Niet alleen de huidige campuskoten, maar ook gebouw Y zal tegen de grond gaan. Dat betekent dat de studenten binnenkort naar de benedenverdieping van de Schoofslaankoten moeten voor de Medische Dienst. Ook de Studentenraad moet verhuizen. Liefst zou die naar Triomflaan 35 vertrekken en zo onderbuur van onze redactie worden, maar het VUB-bestuur geeft de voorkeur aan een meer zichtbare plek. Een mogelijkheid zou een campuskot zijn: eentje zou niet onder de sloophamer moeten om de herinnering levendig te houden en heringericht worden.

De beslissing over gebouw Y’, dat onder andere onderdak biedt aan de Cultuurdienst en het KultuurKaffee, wordt door de VUB doorgeschoven naar de architect. Die zal de keuze krijgen: ofwel integreren – zowel praktisch als architecturaal – ofwel afbreken en plaats voorzien in de nieuwbouw. De definitieve beslissing omtrent de toekomst van het huidige KK wordt verwacht in de eerste helft van het tweede semester, wanneer de architect bepaald wordt. Dan gebeurt het uitschrijven van een opdracht in een adviescomité, waarin overigens ook de student vertegenwoordigd zal worden middels twee studentenraadsleden.

Voor de financiering gaat de VUB samenwerken met een private partner in een pps-constructie (publiek-private samenwerking, nvdr.). Dat betekent dat de VUB het complex de eerste 25 jaar zal huren van die partner, om vervolgens eigenaar te worden. Waar die private partner alvast geen aanspraak op kan maken, zijn de architecturale ontwerpen. Die zijn uit de constructie gelicht en blijven hoe dan ook eigendom van de VUB.

Er zijn echter nog wel enkele budgettaire knopen door te hakken. Eén daarvan is de duurzaamheidsfactor. Voor advies heeft de VUB het bedrijf Grontmij, een advies- en ingenieursbureau voor duurzame infrastructuur en mobiliteit, onder de arm genomen. Dat heeft verschillende paden uitgewerkt: ruwweg kan de VUB kiezen voor een klassieke bouw met minimale of maximale aanpassingen in het kader van duurzaamheid, of voor een passiefbouw. Die laatste optie zou de energiekosten tot het minimum beperken en zelfs de mogelijkheid openlaten om zelf energie op te wekken, maar kost ook heel wat meer dan de twee overige opties. Verwacht wordt een gulden middenweg tussen de klassieke bouw met maximale aanpassingen en de zogenaamde passiefbouw.

Samengeteld zou het kostenplaatje voor de VUB ergens tussen de 18 en 27 miljoen euro liggen, afhankelijk van de grootte van de externe lening die het kan afsluiten. Mocht gebouw Y’ afgebroken worden, zou daar nog eens 2 miljoen bijkomen. De private partner zal dan op zijn beurt voor 26,4 tot 35,4 miljoen tussenkomen.

0 Comment