Gevoelig kotentekort in Franstalig België

In Wallonië ligt de zogenaamde Olijfboom-coalitie op ramkoers. Er lijkt een grote consensus te zijn dat er een dringende nood is aan extra koten voor de Waalse studenten, maar Ecolo ziet de voorgestelde bouwplannen niet zitten. Op tafel ligt een uitbreiding van het kotenbestand met 250 per jaar, tot 2014. Ecolo meent echter dat, gezien de omstandigheden op het federaal niveau, het van slechte wil zou getuigen om nu een grote, en volgens hen niet dringende uitgave te bekrachtigen.

Hoewel er in heel Wallonië wel 31.000 koten ter beschikking zouden staan voor ongeveer 27.000 kotstudenten, zijn deze globale cijfers misleidend. Vele van de koten zijn immers moeilijk bereikbaar vanuit de universitaire campussen of verkeren in slechte conditie. Er is in Wallonië namelijk geen overkoepelend orgaan dat enige controle uitoefent op het kotenbestand. Voornamelijk in Namen en Louvain-la-Neuve is er een groot tekort, respectievelijk zijn er momenteel 3.322 koten voor 3.767 kotstudenten en 7.754 koten voor 9.609 kotstudenten. Vanuit de overige partijen wordt gespeculeerd dat Ecolo met dit dossier de Waalse regeringspartners hun uitsluiting aan de federale onderhandelingstafel wil betaald zetten. Volgens hen heeft Ecolo immers zijn argumenten tegen een verhoging van de capaciteit nooit klaar en duidelijk uiteengezet.

Ook aan de ULB komt men tot de constatatie dat er een belangrijk tekort is aan koten voor de Brusselse student. In Brussel studeren er zo’n 75.000 studenten, waarvan een belangrijk aantal aan de ULB. Deze heeft echter slechts 1.800 koten ter beschikking, met jaarlijks zo’n 7000 aanvragen voor een kot. Dit betekent dat men ongeveer een kwart van de vraag zelf kan invullen, maar dat de overige studenten aangewezen blijven op de privé-markt.

Ahmed Medhoune, de verantwoordelijke voor de gemeenschapsdiensten aan de ULB, vindt dat onaanvaardbaar. Hoewel de ULB een reeks programma’s heeft om studenten op de privémarkt bij te staan en om de koten betaalbaar te houden, lijkt dit onvoldoende. Gemiddelde kotprijzen schommelen nu tussen de 360 à 400 euro voor zo’n 20 m². Aan de ULB wordt er dan ook overwogen om, net zoals aan Nederlandstalige zijde, een tegenhanger van Br(ik op te richten. Hieromtrent wordt aan de ULB dan ook een colloquium gehouden op 29 november, dit in samenwerking met onder andere de VUB.

0 Comment