Bxl-politique

Het parlementaire jaar is weer geopend, en in Brussel is men niet minder ambitieus dan elders. Budgetten zullen op orde worden gesteld, mobiliteit verbeterd en tegen 2014 is Brussel de Groene Hoofdstad van de Europese Unie. Uw crèche-naar-keuze zal ruimte zat hebben, evenals de lagere en secundaire scholen van onze jeugdige inwoners. De horeca hoeft binnenkort niet meer te vrezen voor een personeelstekort, en zelfs de administratie wordt eenvoudiger. Kortom, de toekomst lacht ons toe. Voor de Brusselse student, die niet altijd even gemakkelijk in contact komt met de politieke toestand in zijn verkozen gewest, resumeren we even enkele frappante politieke momenten.

De eerste weken van het parlementaire jaar in Brussel zorgden alvast op één manier voor een kleine verrassing. Alsofhet de normaalste zaak van de wereld is, liet minister-president Picqué weten dat de openbaarheid van de agenda en notulen van de Brusselse ministerraad, als het aan hem ligt, niet voor morgen hoeft te zijn. Integendeel zelfs, blijkbaar blijven deze maar beter binnenskamers. Picqué liet weten – na een mondelinge vraag van mevrouw Trachte (Ecolo) – dat de openbare toegankelijkheid van dergelijke documenten immers een slechte zaak zou zijn voor de ‘sereniteit’ die noodzakelijk is bij het nemen van politieke beslissingen. Dat de andere regeringen in België dat wel doen, is geen argument. Rivieren, vrienden en springen, zo gaat het spreekwoord.

Dat deze sereniteit onder druk staat, viel ook wel af te leiden uit de geluiden die bij de oppositie te horen waren. Zo hekelde Elke Roex (sp.a) op TvBrussel de verdeeldheid van de regering. Aan sp.a-kant ziet men een sterk beleid nog niet volgen. Het zou echter een spijtige zaak zijn, als louter politieke argumenten een transparant bestuur in de weg zouden staan. Transparantie staat immers overal hoog op de lijst van prioriteiten.

Desalniettemin toonde de minister-president zich hoopvol in zijn beleidsverklaring. Het begrotingstekort wordt teruggedrongen met 20 procent, van 313 naar 254 miljoen, en de staatshervorming zorgt voor een oplossing voor enkele historische Brusselse eisen. Eisen zoals daar zijn: financiële compensatie voor pendelaars en Europese ambtenaren (al kan men zich dan afvragen of het echt noodzakelijk is om de prijzen van de MIVB voor de tweede maal in evenveel tijd sterk te verhogen, gezien net die compensatie voor pendelaars). Ook de bevolkingsexplosie zal nu beter aangepakt kunnen worden, met aanbouw van nieuwe scholen en crèches.

Niet enkel de regering, ook de VGC (Vlaamse Gemeenschapscomissie, nvdr.) deed zijn best om zich bij het begin van dit parlementaire jaar te profileren. Tijdens de voorstelling van hun beleidsplan werden dan ook de prioriteiten geschetst. Ook voor de VGC moet het onderwijs centraal staan. In de eerste plaats ligt de prioriteit wel bij het uitbouwen van kinderopvang en scholen, gelijkaardige geluiden als die uit de hoek van minister-president Picqué.

Hoewel het tekort op deze niveaus duidelijk is, valt het op dat er vanuit het gewest wel minder aandacht gaat naar dat ander Nederlandstalig onderwijs in Brussel, het universitaire. Het valt dan ook te zien, in hoeverre men kan coördineren met de Brusselse regering en tot op welke hoogte de Brusselse regering en de VGC en COCOF (Franstalige tegenhanger van de VGC, nvdr.) aandacht zullen hebben voor het universitaire onderwijs (onafgezien van de gemeenschap waaronder dit onderwijs valt) binnen het gewest.

Brussel 2.0 – A New Deal for Brussels, dat vorig jaar gelanceerd werd om tot een betere coördinatie tussen gemeenten, gewest en de universitaire gemeenschap te komen, lijkt het moeilijk te hebben om enige aanknoping te vinden op het Brusselse gewestelijke niveau. Aan Franstalige kant liet FEF-voorzitter Michael Verbauwhede al verstaan dat de FEF graag de samenwerking rond dit thema met de verschillende beleidsniveaus en de Nederlandstalige studenten zou verderzetten. Vanuit VVS lijkt men tot nu toe weigerachtig te staan, vermoedelijk daar dit een Brusselse kwestie is. Al mogen we hopen dat de VUB hier aan de kar kan trekken. Het charter is ondertekend, valt nog af te wachten of deze slechts dode letter blijft.

0 Comment