VUB wordt er weer wat ‘duurzamer’ op

Het sorteren van pmd-afval op de VUB wordt weer wat meer aangemoedigd. Dat werd terloops bekendgemaakt op de plenaire vergadering van de studentenraad op 20 oktober.

Het is alweer een jaar geleden dat de Moeial een klein artikel weidde aan het sorteren van pmd op de VUB. Dat was naar aanleiding van een petitieactie gestart door Studiekring Vrij Onderzoek, Crazy Copy Center, Denk- en Actiegroep Duurzame Ontwikkeling (DADO), Ecocampus en EcoTeams. Zij pleitten toen voor een gescheiden verzameling van pmd aan onze instelling, wat tot dan toe weinig tot niet gebeurde. Rector De Knop beloofde vervolgens plechtig “ermee bezig te zijn” en stelde verbeteringen in het vooruitzicht. Patrick Steen, facility manager, wees wel op enkele financiële hordes die nog te overwinnen waren alvorens ook de VUB afval gescheiden kon ophalen.

Maar het is de VUB dan toch gelukt. Bij terugkomst uit vakantie zag de opmerkzame student al her en der enkele pmd-bakken prijken. Een goede eerste stap. Er waren echter nog altijd geen blauwe zakken aanwezig in de studentenkoten. Op de vraag of deze er nog zullen komen, kregen we op de plenaire vergadering van de studentenraad opheldering: “Binnen een aantal weken zullen we beginnen met pmd-zakken en bijbehorende ophaalfaciliteiten te installeren in de studentenhuizen”, aldus Ludo Reuter, diensthoofd bij de dienst Huisvesting. Binnenkort zijn dus ook de VUB-koten een blauwe vuilzak rijker.

Patrick Steen wist dit nieuws te bevestigen tijdens de presentatie van het afvalstoffenplan. En er zitten meer plannen in de oven van  Steen. Zo beloofde hij te evalueren wat er met afgedankt meubilair, dat vaak nog bruikbaar is, zou moeten gebeuren. Omdat de VUB geen opslagruimte heeft voor bijvoorbeeld zulke meubels, gaan die meestal de afvalberg op. Daar komt, als het aan Patrick Steen ligt,  verandering in. Hij zegde toe om te onderzoeken of deze meubels niet aan een kringwinkel meegegeven kunnen worden.

0 Comment