Franstalige studentenkoepel gaat radicaal in tegen oriënteringsproef

Foto: FEF-voorzitter Michaël Verbauwhede

Het contrast met de Vlaamse Vereniging van Studenten was groot op het persontbijt van de Fédération des Etudiants Francophones (FEF), de studentenkoepel van de Franstalige helft van ons land. “Wij werken met studenten, niet voor studenten”, zo vatte voorzitter Michael Verbauwhede het stijlverschil gebald samen.

Met zes bestuurders, acht studenten in het uitvoerend comité en een algemene vergadering met doorgaans meer dan vijftig studenten, heeft FEF een niet onaardige achterban. Daar waar VVS, de Vlaamse tegenhanger van de FEF, met de handen in het haar zit (lees hier), krijgen ze aan de andere kant van de taalgrens de studentenmassa wel gemobiliseerd. Twee grootschalige campagnes zouden het prille academiejaar moeten kleuren: naast een actie voor meer publieke middelen voor het hoger onderwijs komt er ook een militant verzet tegen de oriënteringsproef, een idee dat, net als bij ons, steeds meer ingang vindt.

Eén van de pleitbezorgers van die oriënteringsproef is Jean-Claude Marcourt, PS-minister van Onderwijs. Verbauwhede: “Bij gebrek aan meer middelen voor het hoger onderwijs, zijn er eigenlijk maar twee opties: ofwel gaan die studiekosten omhoog, wat we willen aankaarten via onze eerste campagne en bijhorende steekproef bij de studenten. Ofwel wordt de studentenpoel kleiner, en dat is exact wat men wil bereiken via die oriënteringsproef. Daar verzetten wij ons tegen.”

Verbauwhede ziet zich gesterkt door verklaringen van de partij van Marcourt, de Parti Socialiste. “In hun partijprogramma stond duidelijk dat de oriënteringsproef een opstapje was naar een bindende toelatingsproef. In andere landen is het trouwens ook zo begonnen.” FEF ziet echter nog meer problemen. “De PISA-onderzoeken (Programme for International Student Assessment, nvdr.) tonen aan dat zo’n oriënteringsproef vooral een sociale proef is, un filtre social, wat de doorstroming van kansarme jongeren enkel nog meer gaat bemoeilijken. Bovendien is er het psychologisch effect, iets wat Marcourt trouwens niet ontkent. Onzekere jongeren krijgen er nog een drempel bij.”

De tendens bij de Vlaamse Vereniging van Studenten is verschillend. Daar is men meer en meer gewonnen voor een verplichte, niet-bindende oriënteringsproef, die de hoge dropoutcijfers zou moeten verlagen. Verbauwhede is sceptisch: “Studies in de VS hebben aangetoond dat een oriënteringsproef niet in staat is om te peilen of een student deze of gene richting aan kan of niet.”

Overigens ziet FEF een eventuele samenwerking met VVS zeker zitten. “Bijvoorbeeld in het kader van de New Deal (charter waarin beleidsmakers zich engageren om van Brussel een studentvriendelijker stad te maken, nvdr.), die zeker en vast opvolging verdient”, gaat Verbauwhede verder. “VVS kijkt echter nog even de kat uit de boom, voorzitter Michiel Horsten wist nog niet of hij er de tijd voor zou vinden.” Wat vond Verbauwhede ten slotte van de kritiek uit Vlaamse hoek, dat FEF te weinig zou wegen op het beleid? “Onzin, met onze acties hebben we al veel gedaan gekregen, zoals het verdwijnen van de indexering van inschrijvingsgelden en zelfs de nul euro die beursstudenten moeten betalen. Dat is toch niet niks.”

0 Comment