Cogen: rector De Knop verduidelijkt

Eerder deze week raakte bekend dat de Vrije Universiteit Brussel haar professorenkorps versterkt had met Marc Cogen. Voor de omstreden professor betekent dat een nieuw begin, na een aanslepend conflict met de Universiteit Gent. Daar lag Cogen (foto), die er onder andere het verplichte eerstejaarsvak Internationaal Publiekrecht aan de Rechtenfaculteit doceerde, al enige tijd onder vuur: negatieve onderwijsevaluaties, al te subjectieve hoorcolleges en zelfs klachten van studenten die zich door Cogen openlijk beledigd voelden, het maakte van Cogen een professor ‘met een reputatie’.

Die situatie bleek onhoudbaar. De oplossing lag in de hoofdstad: Cogen wordt ‘gedetacheerd’ naar  alliantiepartner VUB. Daar is men voorzichtig: al de communicatie moest verlopen via rector Paul De Knop, en ook hij wikte en woog zijn woorden: “Ik ben natuurlijk niet blind of doof voor ’s mans reputatie. Ik heb hem dan ook op het hart gedrukt – en dat staat ook in zijn contract – dat bij een evaluatie die in zijn totaliteit negatief blijkt, de overeenkomst zal worden opgeschort.” (Voor de duidelijkheid: zo’n evaluatie bestaat niet alleen uit een onderwijsevaluatie door de studenten, maar ook uit een beoordeling van zijn onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, nvdr.)

Cogens opdracht is tweeledig: zowel bij Vesalius College als bij de faculteit ES zal hij zijn steentje bijdragen. De Knop: “We overwegen om in Vesalius College een bacheloropleiding International and European Law te starten. Professor Cogen gaat de wenselijkheid en haalbaarheid van zo’n opleiding onderzoeken. Als dat rapport positief is, zou hij er ook een onderzoeks- en onderwijsopdracht kunnen krijgen.”

Ook bij de faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen zal Cogen werkzaam zijn. Niet bij de Rechtenfaculteit dus. “De faculteit ES vroeg al een tijdje naar meer mankracht voor de master Politieke Wetenschappen”, gaat de Knop verder. “Cogen zal die leemte mede opvullen en opleidingsonderdelen in de sfeer van Internationale Politiek voor zijn rekening nemen.”

Het wordt afwachten hoe de VUB-studenten zullen reageren op Cogens komst. Ook in het maatschappelijke debat schuwt hij immers de netelige thema’s niet: zo is hij medeoprichter van de lobbygroep European Friends of Israel  en was hij voorstander van de oorlog in Irak in 2003.

0 Comment