Commissie moet bloedarmoede VVS-bestuur verhelpen

Foto: VVS-voorzitter Michiel Horsten

“We hebben al het mogelijke gedaan, maar we vinden gewoonweg niemand meer.” Het waren gisteren, op de eerste algemene vergadering van het academiejaar, de woorden van Michiel Horsten, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten, die samen met An-Sofie Alderweireldt het bestuur van de overkoepelende Vlaamse studentenraad vormt. Van een existentiële crisis is vooralsnog geen sprake, al zit men er wel met de handen in het haar. Twee studenten die de kar moeten trekken van een middenveldspeler die alle Vlaamse studenten moet vertegenwoordigen, het is amper werkbaar.

Nochtans heeft VVS op papier drie bestuurders. In juli werd, naast het eerder vermelde duo, ook Jonathan Scarlino verkozen. Professionele omstandigheden zorgden er echter voor dat hij zijn engagement vroegtijdig moest stopzetten, een beslissing die hij ook kwam toelichten op de vergadering en waarvan de aanwezige studentenvertegenwoordigers akte namen. De facto blijven er dus twee bestuurders over, maar ontslag nam Scarlino vooralsnog niet. Niet verwonderlijk: als vzw heeft VVS wettelijk gezien drie bestuurders nodig om te kunnen functioneren. Scarlino zal dus aanblijven (zogenaamde ‘slapende bestuurder’) tot er eindelijk een volwaardige derde bestuurder is gevonden.

Zelfs indien die gevonden wordt, blijft een bestuur met drie studenten krap. Joeri Deryckere, lid van de Gentse delegatie, zag een trend: “Toen ik begon bij VVS, waren er maar liefst zes bestuurders. Vorig jaar waren er dat vier, dit jaar nog maar twee.” Het betekende het begin van een omstandige discussie. Uiteindelijk viel er een verdict uit de bus: de raad van bestuur zal op zeer korte termijn een commissie samenstellen, bestaande uit leden van de algemene vergaderingen.

De opdracht van die Commissie Intern Bestuursprobleem (CIB) (sommigen opperden een nieuwe (Kleine) Ronde Tafel) zal tweeledig zijn: enerzijds zo snel mogelijk een inhoudelijk congres uit de grond stampen met bijhorende congrestekst, aan de andere kant het structureel probleem aanpakken. Opmerkelijk: voor de tweede doelstelling zal de commissie niet alleen beroep doen op studentenvertegenwoordigers, maar op alle studenten. Elke student aan een Vlaamse instelling zal dus uitgenodigd worden om uit te tekenen hoe de basis van VVS, en in het algemeen van alle studentenraden, verbreed kan worden.

Natuurlijk zal die commissie niet alle problemen meteen van de baan ruimen: In de tussentijd blijft het VVS-bestuur op zoek naar een derde collega. Om de leemte in de mate van het mogelijke op te vullen, zal de rol van de externe mandatarissen uitgebreider zijn en zal men pogen om studenten met specifieke kennis over een dossier aan dat thema te binden. Elke inhoudelijke versterking is immers welkom om de loodzware werklast op de schouders van Horsten en Alderweireldt te verlichten, was de teneur.

0 Comment