Studentenraad, de eerste plenaire

De begroting van de studentenraad voor het academiejaar 2011-2012 is ter goedkeuring voorgekomen op de plenaire vergadering van de Studentenraad. Dit jaar worden de totale uitgaven van de Studentenraad geschat op een kleine 25.000 euro. De totale inkomsten bedragen, zoals elk jaar, 15.000 euro. Daarmee stuit de Studentenraad dus op een tekort van 10.000 euro op de totale begroting die zij zal putten uit reserves die door de jaren heen zijn opgebouwd. De grootste kostenpost is de herinrichting van het huidige studentenraadslokaal, het begrote bedrag bedraagt maar liefst 5000 euro. Het lokaal is gevestigd in het gebouw van de Medische Dienst op de campus van Etterbeek. De plannen om de gebouwen van de Sociale Dienst en Medische Dienst in de nabije toekomst af te breken, samen met de VUB-koten, is dus vooralsnog geen reden om het lokaal niet te voorzien van nieuwe apparatuur en meubels.

VUB Ski-reis

Namens PK (Polytechnische Kring) kreeg de Studentenraad een aanvraag voor financiering uit de projectpot voor de skireis naar Les Arcs. Deze reis wordt in feite door een groot aantal kringen gezamenlijk georganiseerd en is ook toegankelijk voor de niet gedoopten onder ons. Vraag is echter of deze activiteit in zijn geheel onder de beschrijving van de projectpot valt. Om aanspraak te kunnen maken op sponsoring via de projectpot, moet de te organiseren activiteit een cultureel dan wel vormend karakter hebben, ofwel moet de activiteit bevorderlijk zijn voor de uitstraling van de VUB dan wel Brussel. De skireis is volgens de aanvraag zowel vormend als goed voor de uitstraling van de VUB/Brussel, wat op zijn minst voor discussie vatbaar is.

Los daarvan kreeg de Studentenraad geen kostenraming gepresenteerd, maar zoals de vertegenwoordiger van PK – die de aanvraag op de plenaire vergadering kwam presenteren – de studentenraad rijkelijk laat wist te melden, zou de aangevraagde vijfhonderd euro bij toekenning besteed worden aan een standje op de Student Kick Off, posters en flyers en, o ja, een x-aantal vaten om studenten het water in de mond te brengen. Kan het wel de bedoeling zijn dat de VUB-Studentenraad zomaar blanco cheques uitschrijft om daarmee dan ook nog eens vaten aan te kopen? Welke meerwaarde geeft een door de projectpot mee gefinancierde skireis überhaupt? In ieder geval behoort de discussie nog niet tot het verleden. Zeker niet met in het achterhoofd dat de projectpot vooral in het leven is geroepen om initiatieven van individuele studenten, die niet kunnen rekenen op financiële steun van een kring of organisatie, mogelijk te maken en er dus niet primair is als extra geldpotje voor kringen en verenigingen.

0 Comment