Onderwijsnieuws

Ook bij de associatietandem VUB-EhB blijven tradities overeind, zoals de Academische Opening op de eerste dinsdag van het nieuwe academiejaar, en natuurlijk de receptie achteraf. Codewoord dit jaar is Duurzaamheid, dat, na Internationalisering van vorig academiejaar, een opvallend rekbaar begrip bleek. In vergelijking met de twee voorbije openingen viel op dat de ULB zich met een veel kleinere portie aandacht tevreden moest stellen, het obligate Franstalige welkomstwoordje uitgezonderd. De voorzitters van de desbetreffende studentenraden was dan weer geen spreekgestoelte gegund, maar konden hun ei kwijt in een videoboodschap. Jammer, als u het ons vraagt, zeker wanneer een organisatie als UCOS zes minuten krijgt om een powerpointpresentatie te geven over… zichzelf.

– Op 14 oktober verstrijkt de deadline voor kandidaturen voor de studentenraad van de Universitaire Associatie Brussel. Reden waarom die verkiezingen in oktober vallen, is de afwezigheid van kandidaten in de gebruikelijke studentenverkiezingstijd. Dat hoeft niet te verbazen: decretaal is iedere associatie, in dit geval de associatie VUB-EhB, verplicht om een studentenraad te installeren, over de participerende instellingen heen. Een nobel streven, maar de UAB is er tot op de dag van vandaag nooit echt in geslaagd om zijn eigen finaliteit te bepalen. Hopelijk is net die existentiële crisis een stimulans om eindelijk een volwaardige studentenraad uit de grond te stampen.

– Zowel de VUB-Studentenraad als de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) zijn nog op zoek naar vice-voorzitter(s). Het team van die eerste is, naast voorzitter Joerie Lersberghe en vicevoorzitter voor Onderwijs Sabe De Graef, uitgebreid met Stefaan Verhulst, die op de eerste plenaire van het academiejaar verkozen is tot vicevoorzitter van Sociale Zaken. De vacature voor vicevoorzitter-Communicatie staat echter nog open.

VVS is er nog minder goed aan toe: daar zijn slechts twee bestuurders verkozen (voorzitter Michiel Horsten van de UA en An-Sofie Alderweireldt van de UGent). Nochtans was er met Jonathan Scarlino begin juli ook een derde bestuurder verkozen, maar die nam wegens persoonlijke redenen enkele dagen later al ontslag. Saillant detail: volgens de vzw-wetgeving kan, zolang er geen derde bestuurder gevonden wordt, de benoeming van de nieuwe VVS-bestuurders niet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en blijft het vorige bestuur dus op papier in het zadel.

– Analoog met de Verenigde Staten pleiten ook de rectoren van de Vlaamse universiteiten voor bredere bachelors. Concreet zou een student in zijn eerste jaar de keuze krijgen tussen drie bachelors: een bachelor wetenschappen en twee bachelors humane wetenschappen; de ene zou politieke wetenschappen, sociologie, psychologie, rechten en economie overkoepelen, de andere filosofie, religie, geschiedenis en taal- en letterkunde. Streefdatum: 2017. Dat doet ons er aan denken: wat was de meest recente streefdatum voor de tweejarige masters ook alweer?

– De VUB heeft de academische opening ook aangegrepen om nu ook in de nationale pers de plannen van nieuwe studentenkoten kenbaar te maken. Middels publiek-private samenwerking (of wat had u gedacht?) zou de nieuwbouw plaats moeten bieden aan zo’n 650 studenten. Streefdatum: 2015-2016. Dat doet ons er aan denken: wat was de meest recente datum voor het Sporthotel ook alweer?

– De atletiekpiste op de Etterbeekse VUB-campus is al een tijdje ontoegankelijk wegens werken aan het grasveld. Eind oktober zou daar een vers kunstgrasveld niet alleen rugbyspelers, maar ook voetballers moeten faciliteren. Het kunstgrasveld, dat een kostenplaatje van 650.000 euro met zich meedraagt, wordt volledig betaald met subsidies, die nog dateren uit Bert Anciaux’ tijd als minister van Sport. Naar verluidt zouden de rugbydoelen teruggeplaatst worden op hun vertrouwde plek en komen er verplaatsbare voetbalgoals. De markeringen voor de beider speelvelden zouden elkaar trouwens overlappen: witte lijnen voor het rugbyveld, gele voor het voetbalterrein. Wij zijn alvast benieuwd.

– De relatie tussen alliantiepartners Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel staat even op een laag pitje. Om het in diplomatieke termen uit te drukken: Paul ‘Kabila’ De Knop was bijna van plan de Gentse onderdanen van zijn land te jagen na uitspraken van Paul ‘De Gucht’ Van Cauwenberghe. In een dubbelinterview met Mark Waer, kulrector, zei Van Cauwenberge dat de universiteit uit Gent de eigenlijke levensader is van de onze,“en dat kon toch niet de bedoeling zijn”. ’s Anderendaags was het De Knop die wederwoord bood, en ook op de academische opening liet hij de zaken niet zomaar op zijn beloop. Immers, de VUB heeft dit jaar al meer inschrijvingen dan de UGent en bovendien stijgt het tenminste op de universiteitenranking. Welke ranking het was? Kiest u zelf maar. Keuze te over.

– En in Leuven was het kot letterlijk te klein.

0 Comment