Het Nieuws van Morgen – De Gebouw H&M-editie

Door Kenneth Pontzeele

Het nieuws van morgen, eindelijk vandaag. PPS en VUB blijft een succescombinatie, onze alma mater zet volop in op ‘product placement’ (om VRT’s beste eufemisme ooit te gebruiken) en humane wetenschappers krijgen eindelijk een toekomstperspectief.

VUB kiest voluit voor private samenwerkingen

Het was een stralende rector De Knop die gisteren voor de verzamelde pers het nieuwe financieringsmodel van onze Alma Mater kwam voorstellen in Aula Q. Of, zoals deze aula vanaf vandaag heet: de Q8 Hall. “In onze overtuiging van de baten van en de positieve ervaringen met publiek-private samenwerking heeft de VUB besloten om voluit te gaan voor deze financieringsmethode”, klonk het daar.

Deze constructies, financiële samenwerkingen tussen de VUB en privébedrijven waarvan de critici zeggen dat het slechts een doorzichtige manier is om van sociale investeringen private winst te maken, zijn volgens de rector dé manier van de toekomst om budgettaire gaten te dichten. “Daarom hebben wij besloten om dit model uit te breiden van louter infrastructuur naar de hele academische gemeenschap”, aldus de rector. Zo zullen bedrijven de exclusieve rechten kunnen kopen op gebouwen, zalen en zelfs menu’s in het studentenrestaurant (BP toonde naar verluidt al enige interesse in de nieuwe frituurbar) maar ook kleinere advertentieruimte moet in de toekomst mogelijk zijn, bijvoorbeeld op speciale advertising toga’s die professoren vanaf academiejaar 2012-2013 verplicht zullen moeten dragen tijdens hoorcolleges. Ook digitaal zal deze nieuwe strategie te zien zijn. Zo zullen op internetplatform Pointcarré vanaf nu advertenties te zien zijn en een tombola waarbij de tienduizendste bezoeker zes studiepunten wint, geschonken door Coca-Cola.

Leerstoel Bureaucratie geopend

Het was een drukke dag voor de rector, want na deze persconferentie werd hij verwacht in de Texaco Learning Lounge (de voormalige Mandela-zaal) om de leerstoel Bureaucratie in de tijd van sociale media te openen. De nood voor deze leerstoel is volgens een document op diens website (www.vub.ac.cocacola.be/bur_qmsdlkfj_kafkov_ma1568qsmonzo58547@VùneslicAwmop.pdf) ontstaan uit “de oneerlijke concurrentie met de moderne communicatiemiddelen, die onze aloude bureaucratische manier bedreigen met hun walgelijke snelheid, duidelijkheid en efficiëntie.”

Merlo Bonnefooi, afgevaardigde van de Dienst Modernisering – door het publiek met voorsprong verkozen tot de meest kafkaiaanse dienst aan de instelling – merkte in zijn keynote speech op dat “de VUB alom geroemd wordt om de indrukwekkende bureaucratische hindernissen die zij elk jaar op nietsvermoedende studenten loslaat en het zou spijtig zijn mochten we dit veranderen voor studenten, die zien dat een minder frustrerende studententijd mogelijk zou zijn. Als we dat zouden willen, natuurlijk.” Een verkennende werkgroep besloot op het einde van de derde centrale voorbereidende zitting van comité 15bis dat na de geijkte procedures en afstempeling van de juiste documenten van start gegaan kon worden met Operatie Sisyphus: een marketingcampagne in kranten, via telegraaf, telex en AM-radio om de student van vandaag te overtuigen van de bureaucratie van gisteren.

Master of McDonald’s in Wijsbegeerte, Politieke wetenschappen en Agogiek

Voor wie er geen senaatszetel staat te wachten na een opleiding agogiek, wijsbegeerte of politieke wetenschappen is er nu een nieuwe afstudeerrichting: de Master of McDonald’s. In deze PPS-ManaMa kunnen de studenten, die de naïeve keuze hebben gemaakt om zich te weiden aan een richting zonder onmiddellijk meetbaar economisch potentieel, zich toch nog omvormen tot productieve leden van de maatschappij. Per tien afgestudeerden heeft McDonald’s één plaats gegarandeerd in de keukens van de succesvolle restaurantketen.

Volgende keer in Het Nieuws van Morgen:

– Unilever Gent houdt de VUB in leven
– Red Bull en InBev gaan de strijd om de Moeial aan
– Reactie na eerste haatmails Moeial: “Een vat, een vat, een vat!”

0 Comment