Administratie Br(ik in de stijgers

Br(ik mag dan al vlotjes over de tong gaan bij de studentenpopulatie en een heuse marketingcampagne op de wereld losgelaten hebben, administratief gezien staat de fusie nog maar in de startblokken. Kort samengevat: voorlopig bestaat de raad van bestuur van Br(ik uit de gemeenschappelijke vergadering van VLOPHOB en Quartier Latin. Statuten van die nieuwe raad van bestuur zijn er dus nog niet, al verwacht Els Robbrecht (afdelingshoofd Studentenbeleid VUB) gauw progressie: “Ik verwacht een voorstel op de vergadering van de eerste week van oktober.”

Studenten hoeven niet te vrezen: ze worden sowieso vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Robbrecht: “Daar bestaat inderdaad al een akkoord over. Het is nu wachten op de statuten, dan is de studentenvertegenwoordiging ook formeel een feit.” Hoe die studentenvertegenwoordiging er precies uit moet gaan zien, wordt langzaam maar zeker ook duidelijk. “Er komt een studentenplatform naast het eigenlijke Br(ik, dat dan op zijn beurt studenten zou afvaardigen in Br(iks raad van bestuur”, aldus Bob Costermans, voorzitter van de HUB-Studentenraad. “De structuur is al uitgetekend: studenten zullen niet zetelen per associatie, maar per onderwijsinstelling. Elke Nederlandstalige universiteit of hogeschool zal dus apart vertegenwoordigd worden. Hoeveel studenten iedere instelling precies mag afvaardigen, is nog een vraagteken. “Daar beleggen we in het midden van oktober een vergadering over”, voegt Costermans er nog aan toe.

De studentenvertegenwoordiging in vzw’s als Quartier Latin (huisvesting) en VLOPHOB (Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel, dat zich bezighield met promotie, Brussel Brost! en de bijna gratis MIVB-abonnementen voor studenten) was jaren punt van discussie. Studenten waren niet vertegenwoordigd en hadden inspraak over noch enig benul van wat er op het hoogste niveau beslist werd. Toen het nieuws van de fusie tussen Quartier Latin en VLOPHOB bekend raakte, heeft studentenvertegenwoordigend Brussel en masse gepleit voor meer inspraak. De eis maakte ook deel uit van Brussel 2.0 – A New Deal for Brussels. Met succes, zo blijkt.

0 Comment