New Deal voor Brusselse studenten

Op 3 mei goten een amalgaam van Brusselse studenten en medewerkers van de Vlaamse Vereniging van Studenten een heleboel aspiraties in een intentieverklaring aan het adres van onderwijslui en bewindvoerders die met Brussel bezig zijn. Eindelijk moet Brussel en zijn beleidsmensen zijn armen openen voor de student, ongeacht schlager- of chansonliefhebber. Qua locatie zat het alvast snor; in het mooie decor van de gotische zaal van het Brusselse stadhuis (ja, die op de Grote Markt! Waar Filip en Mathilde getrouwd zijn! Ja, daar! ) zaten studenten en notabelen broederlijk in dezelfde ruimte.

Na een openingsrede door burgemeester der burgemeesters Freddy Thielemans – die er overigens, afgaande op zijn rood aangelopen neus en zijn uiteenzetting over de problemen van het middelbaar onderwijs, erg ‘vermoeid’ uitzag – was de toon gezet. Wat volgde waren analyses van zowel Nederlandstaligen als Franstaligen, die eigenlijk elk afzonderlijk een eigen discours vormden. Een nobel idee om de twee studentenwerelden bij elkaar te brengen, maar de beide contexten bleken zo verschillend dat een eenvormig debat niet vanzelfsprekend was. Studentenhuisvesting en -mobiliteit, overleg met de stad, feestaccommodaties … VUB’ers en ULB’ers hebben misschien wel dezelfde besognes – we zijn immers toch allemaal studenten – Brussel en zijn financiering is echter zo asymmetrisch geregeld, dat The Money Problem voor beide studentengemeenschappen een verschillende oplossing vereist. ’t Was nogmaals jammer om te zien hoe een kleine grootstad van ruim een miljoen mensen toch aan twee totaal verschillende beleidswerelden onderdak biedt.

Brussel is de toekomst, Brussel is ook onze toekomst.

Gelukkig was er een Charter opgetekend waar beleidsmensen en studenten vrolijk hun hanenpoot onder konden plaatsen. Zo engageren de ondertekenaars zich om een minister aan te stellen in het Brusselse die zich bevoegd zou zien om studentenaangelegenheden in goede banen te leiden. Hiernaast zal er ook ingezet worden op een sterkere studentikoze profilering voor het Brusselse. Brussel moet geen tweede viool spelen ten opzichte van Leuven of Gent, met onze 75 000 studenten zijn we uiteindelijk veruit de grootste verzamelaar van het studerende grut. Eigentijdse, multimediale profilering, zoals de woorden van het charter luiden, is dus een must. Uiteindelijk zal er ook ingezet worden op aangenaam, en vooral betaalbaar, wonen. Kwaliteitsvolle huisvesting, lang een droom van de Brusselse student, staat hier trots tussen de prioriteiten.

Of dit ambitieuze project daadwerkelijk in zijn opzet zal slagen, is maar de vraag. Intentieverklaringen zijn vaak mooie woorden, maar zoals ons aller bekend dichter Alfons de Ridder eens schreef, en zoals de politieke klasse met graagte citeert: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.” Om echter niet aan de weemoedigheid toe te geven, laten we duidelijk stellen dat we geloven dat er zowel een nood is aan dit project, als energie om hieruit praktische resultaten te boeken. Het zal echter ook aan de student zijn om de fiere ondertekenaars op hun plichten te wijzen. Wetten en praktische bezwaren zijn gegevens die voor verandering vatbaar zijn, laten we dan ook hier volop inzetten. Brussel is de toekomst, Brussel is ook onze toekomst.

0 Comment