Brussel en ik, rikketikketik

Daar stonden ze dan, de hogeronderwijsbonzen van Nederlandstalig Brussel, zindelijk in een rijtje op hun beurt te wachten om het sprekersgestalte te voorzien van hun eloquente aanwezigheid. Het leken wel communicantjes die om de beurt het neurotische ‘laten-wij-bidden’ moesten prevelen na de berouwwekkende woorden van de priester. Schoon volk, dat wel, op de voorstelling van Br(ik, afkorting voor ‘Brussel & ik’, de nieuwe vzw die de oude structuren van Quartier Latin en het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel (VLOPHOB) moet vervangen. Naast gedelegeerd bestuurder Lieven Boelaert en de bewindvoerders van de VUB, Erasmushogeschool, Sint-Lukas en HUB, mocht de aanwezigen op de moderne zolder van Sint-Lukas zich ook verblijden met de komst van Pascal Smet, Vlaams minister voor Onderwijs én Brussel. Een handige cumul: dat spaarde alweer een uitnodiging.

Uitnodigingen die, net als de hele marketingcampagne, verzorgd waren door het Nederlandse bureau Total Identity. Kosten noch moeite werden gespaard om Brussel een fris imago aan te meten en van die hinderlijke conceptie af te helpen als ware het Tsjetsjenië. De slogan, Alles voor stadstudenten (of is het ‘stadsstudenten’?), kadert het hele plaatje, dat verder aangevuld wordt met ‘twitterjockeys’, het ‘Br(ikboard’ en een uiterst interactieve website. Ook in nationale media als Humo, Jim TV en MTV vindt Br(ik weerklank.

De door studenten ontworpen New Deal, de intentieverklaring om van Brussel een studentvriendelijke stad te maken, mocht evenmin ontbreken in de presentatie: Smet noemde Br(ik het aanspreekpunt bij uitstek voor studenten met vragen en problemen, en ook de studentenvertegenwoordiging in Br(ik wordt een feit. In tegenstelling tot hoe het ooit was, moet Br(ik er niet alleen zijn voor studenten, maar geeft het aan zijn doelgroep ook beleidsgewijs een vinger aan de pols. Dat is een evolutie die enkel toe te juichen valt. Daarnaast blijft de studentenfuifzaal in de stad een doel waar de mogelijkheden op worden onderzocht. In afwachting daarvan, wordt er gepraat met de Fuse om bij tijd en wijlen samen te werken.

Studentenhuisvesting blijft weliswaar de belangrijkste prioriteit. Smet stak de loftrompet over de significante stijging van het budget, dat wordt opgetrokken naar 1 miljoen euro, een hoognodige maatregel om het karige budget van weleer (220.000 euro) volledig te doen vergeten. Ook de kot-database zal er wel bij varen, aldus Marc Stockmans, hoofd van de VUB-huisvestingsdienst: “Op dit moment wordt de database nog getransfereerd van de oude naar de nieuwe website. Dat is niet zo vanzelfsprekend, gezien de module van Quartier Latin erg verouderd is. In ieder geval, de nieuwe kot-database zal zijn lay-out en functionaliteiten behouden, met hier en daar wat verbeteringen, zoals een link naar Google Maps, bijvoorbeeld.”

De twee andere krachtlijnen van Br(ik zijn promotie en mobiliteit. Concrete standpunten over die laatste prioriteit bleven opvallend afwezig. Het was al bekend dat de prijs van de MIVB-abonnementen voor studenten volgend jaar verhoogd zal worden van 45 naar 100 euro, maar nu stelde Smet ook de opportuniteit ervan in vraag. “We moeten nog bekijken hoe we dat in de toekomst precies gaan aanpakken”, voegde hij eraan toe. Een voorbode?

0 Comment