Ook sp.a Brussel wil werk maken van New Deal

Het regende goede voornemens, die avond in het Brusselse stadhuis. Op 3 mei hoopten de Brusselse studenten de basis te leggen voor een nieuw, studentvriendelijk stadsaanzicht. Openbaar vervoer voor studenten, huisvesting, ontsluiting van de campussen en daardoor een betere onderlinge bereikbaarheid. Ja, zelfs fuiflocaties werden in het vooruitzicht gesteld. De manier waarop de aspiraties kenbaar werden gemaakt – krabbels van Brusselse hoogwaardigheidsbekleders onder een prachtig perkament aandoend document – deed ons vrezen voor het ergste. Krabbels zijn immers al te vaak de verkenners van een leger van loze beloften. Anderhalve maand later moeten we dat nuanceren, The New Deal blijft geen dode letter.

Dat is alvast wat de intentieverklaring van Paul Delva en Bianca Debaets (foto) op brusselnieuws.be laat uitschijnen. In hun opiniebijdrage van donderdag 16 juni, overlopen de volksvertegenwoordigers – respectievelijk uit het Vlaams en Brussels Parlement – nog eens het lijstje van klachten en mogelijke oplossingen. Eentje sprong in het oog: Music For Life naar Brussel halen. Dat zou Brussel inderdaad in de schijnwerpers plaatsen. Het zou maar tijd worden dat de uitbatende zender nog eens ‘thuiskomt’. De actualiteit in verband met ‘3 Mei – Brussel 2.0’, inclusief enkele interessante parlementaire vragen, valt trouwens nog steeds te volgen op de website www.3mei.be.

Na CD&V is het nu de beurt aan sp.a. De Brusselse sociaaldemocraten starten met een enquête die de pijnpunten moet blootleggen. Het klopt dat de studenten op 3 Mei al aangegeven hebben waar het schoentje wringt”, zegt Brussels parlementslid Elke Roex. Met deze enquête willen we een breder kader schetsen. Een eigen bevraging dus, om nog eens te peilen naar de specifieke grieven van de studenten. En ja, wie weet, een herbevestiging.

Roex ontkent ook dat de enquête een antwoord was op de gebroken lans van CD&V. We zijn al langer bezig met The New Deal. Dat getuigt ook mijn parlementaire vraag aan minister-president Charles Piqué, die alweer dateert van 26 mei. Neen, hoe meer partijen zich met deze problematiek bezighouden, hoe beter. Er is geen plaats voor een opbod, we moeten samenwerken.” Overigens ziet Roex wel de strategie van sp.a verschillen met die van de CD&V: “Ik heb de indruk dat de CD&V zich vooral toespitst op de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Volgens mij moeten we eerder de klemtoon op het gewestelijk niveau leggen. Dáár moet het gebeuren.”

Dit terzijde krijgt één gelukkige deelnemer aan de enquête een niet onaanzienlijke prijs: een vat bier op de Brusselse Grote Markt. Dat zal beschikbaar zijn voor zowel hemzelf, als zijn genodigden.

0 Comment