Het Nieuws van Morgen – De Vleeslobby-editie

Door Kenneth Pontzeele

Het nieuws van morgen, eindelijk vandaag. De medische dienst van de VUB werft aan, de flaminganten manen aan, de vegetariërs modderen aan.

Conciërge versterkt medisch team VUB

Na vele klachten van studenten die in de Medische Dienst weinig tot geen medisch personeel vonden, heeft de administratie van de VUB besloten om versterking aan te werven. In navolging van een permanente verpleegster is nu ook Jozef Vandersteele overgeplaatst naar deze dienst. Ongetwijfeld een verbetering, ware het niet dat deze man overgeplaatst is van de Dienst Verwarmingsonderhoud. De administratie verklaarde wel dat de man een specifieke cursus studenten-EHBO heeft moeten volgen. Deze cursus richtte zich naar het schijnt specifiek op de meest voorkomende medische kwaaltjes bij studenten. De Moeial ging daarop op gesprek met Sarah Hamdi, de verantwoordelijke voor personeelsbeleid: “Wij hebben echt niet zomaar Jef van de boilers in de ziekenboeg geplaatst hoor, deze man heeft onder meer een driedaagse cursus Eerste behandelingen bij delirium tremens en problematisch drugsgebruik moeten volgen, wat volgens onze statistieken veruit het grootste probleem is waarmee men zich hier aanmeldt.” Toen we de man zelf vroegen wat hij vond van zijn nieuwe job, reageerde die eerder stoïcijns: “Ik denk zelfs dat mijn ervaring met chauffages goed van pas zal komen. Zo is de remedie voor longwater ( ‘verdrinking’, nvdr.) blijkbaar hetzelfde als die voor water in de leidingen: kloppen met een engelse sleutel.”

Vlamingen vragen zich af waarom zij weer dat vervolgingscomplex achter zich aan hebben

Een situatieschets: Diedrick was een huilende Vlaams-nationalist die wij probeerden te interviewen. Tussen de tranen door konden wij enkel vaststellen dat dit interview, dat normaal over zijn verdiensten in de wereld van het vendelzwaaien zou gaan, niet liep zoals gepland. De moegetergde man was een zoveelste illustratie van wat naar verluidt al langer leeft onder Vlaamse kringen: de tergende vraag waarom dat vervolgingscomplex altijd weer de verdedigers van de Vlaamse zaak moet hebben. “Alsof het nog niet genoeg was dat de Vlaamse bewegers de grootste politieke paria’s zijn in de Belgische geschiedenis, uitgespuwd door het grootkapitaal, de vakbonden en de Waal”, klonk het dieptriest. “De constante paranoia, het consequent herinterpreteren van elk banaal feit als een laffe aanval van Belgiqueskenikske, het wordt ons uiteindelijk óók teveel!”, besloot de man, waarna hij weemoedig de Vlaamse Leeuw begon te neuriën en zich nog een Freedom Pils opende.

Ook vegetariërs met uitsterven bedreigd door dolfijnencomplot

Iedereen weet dat de mens zijn superieure positie heeft verworven door het eten van zijn concurrenten in de voedselpiramide. Op deze wijze heeft de mens al de krachten van hun gedode slachtoffers geërfd (voor de non-believers: gelieve de wetenschappelijk onderbouwde documentaire The Highlander te raadplegen). Het spreekt dus voor zich dat vleeshaters, in hun besloten kringen bekend als vegetariërs, een heuse verkeersdrempel zijn in het evolutionaire pad van de mensheid. Deze hebben zich zelfs verenigd in groeperingen die zich inzetten voor het diervriendelijk behandelen en beschermen van die arme beestjes, die nota bene wel onze concurrenten zijn in de struggle for life, voornamelijk zij die het dichtst bij ons staan qua intelligentie, zoals de dolfijn. Een probleem dat de Japanse bevolking wel al eeuwen heeft ingezien. Zij bestrijden namelijk al sinds mensenheugenis deze plagen uit de krochten van de oceaan met hand, tand en stokjes. Maar de dolfijn heeft onlangs – mogelijk in samenwerking met die andere smeerlap, de walvis – een verschrikkelijk tegenoffensief ingezet. Een gecoördineerde aanval van de blauwe horde zorgde voor een golf die zomaar eventjes half Japan en de wereldwijde kernindustrie de daver op het lijf jaagde. We zijn gewaarschuwd. Ook de veggies.

KENNETH PONTZEELE, PIET VAN DE VELDE & DE RONDE TAFEL

Volgende keer in Het Nieuws van Morgen:

-Koala’s: de echte onderdrukkers van de Aboriginals?
-Alle eerstejaarsvakken vanaf nu gedoceerd door Security
-Tweede zit warm onthaald, zomervakantie toch maanden te lang!

0 Comment