VUB veroordeelt actie FLM

De VUB veroordeelt in een persbericht “de dogmatische actie” van de actiegroep Field Liberation Movement (FLM). In het bericht liet de VUB verstaan dat ze deze actie veroordeelt: “omdat ze het objectief wetenschappelijk onderzoek probeert te ondermijnen. Vrijheid van onderzoek is een belangrijke kernwaarde die de VUB hoog in het vaandel draagt, omdat het de enige manier is om oplossingen te zoeken voor problemen waar onze maatschappij mee kampt.” Verder hekelt de VUB dan ook het dat het FLM de resultaten van de veldproef niet wenste af te wachten maar zich a priori verzette tegen enige invoer van genetisch gewijzigde gewassen. Een dergelijke “dogmatische ideologie” en het “gewelddadige” karakter van de actie zijn in oppositie tot de waarden die de VUB huldigt, en zodoende ontoelaatbaar. De actievoerders plaatsen zichzelf zo buiten het democratische maatschappelijke debat. Rector De Knop liet verstaan dat hij de actie betreurt en roept op tot overleg en respect voor het wetenschappelijke onderzoek.

0 Comment