PMD aan de VUB?

Onder het mom: ‘Doe niet flauw, sorteer je blauw! ‘ ging er op initiatief van Vrij Onderzoek, Crazy Copy Center, Denk- en Actiegroep Duurzame Ontwikkeling (DADO), Ecocampus en EcoTeams een petitie rond op de campus om de VUB aan te manen tot het sorteren van PMD, wat tot op heden nog niet gebeurt.

Gezien vele lezers de petitie misschien wel hebben ondertekend – duizenden studenten hebben hun krabbeltje gezet – is het nu aan de Moeial, om u allen op de hoogte te brengen van de nasleep. Wat is er na uw handtekening gebeurd?

Gewapend met een stapel gevulde PMD-zakken waar je U tegen zegt, togen de initiatiefnemers plus aanhang naar gebouw M, alwaar de rector de petitie, ondertekend door een 3000-tal studenten aangeboden kreeg. Helaas kreeg de groep niet de reactie waarop zij zo vurig gehoopt had.

De rector benadrukte onder andere dat de Raad van Bestuur op 15 maart een verklaring getekend had die meer duurzaamheid aan de VUB moet gaan realiseren. In de visietekst wordt gesproken over het “verminderen van afval” en “het beperken van de vervuiling”.

Op de vraag waarom de VUB nu nog niet sorteert, klinkt een weinig verrassend antwoord: de universiteit moet besparen, kan minder personeel in dienst nemen en het geld om te investeren in alles wat bij het sorteren van PMD komt kijken, moet toch ergens vandaan komen.

Dit alles kan dan wel waar zijn, het sorteren van PMD blijft een belangrijke zaak, waar het geld en de middelen hoe dan ook voor gevonden zullen moeten worden. We kunnen dan ook enkel rector De Knop, facilitymanager Patrick Steen en andere medewerkers blijven aansporen om ook daadwerkelijk de inspanningen te leveren zodat het sorteren van PMD ook op onze campus een feit wordt.

Verder kan ik niet anders dan het eens zijn met de constatering van zowel de rector als Patrick Steen dat de studenten zeker ook de hand in eigen boezem moeten steken wat een schone, duurzame campus betreft. Want wie na een fijne, zonnige dag over de campus wandelt, doet dat nooit over een grasveld maar eerder over een vuilnisbelt. En laten we eerlijk zijn, is die extra meter naar een vuilnisbak nu echt zo’n onoverbrugbare afstand? Het milieu, duurzaamheid, een groene, leefbare campus zijn zaken waar studenten, personeelsleden en eenieder verbonden aan de VUB aangaan en waar we ook allen aan zouden moeten bijdragen.

Tot slot wil ik mij nog richten tot de rector, die meermaals liet weten dat hij erg teleurgesteld was door de negatieve aandacht in de pers omtrent het PMD-beleid aan onze alma mater. “Want”, zo klonk het, “de pers interesseert zich niet in goed nieuws, enkel in slecht nieuws.” De Moeial kan enkel beloven de stand van zaken rondom het sorteren van PMD nauwlettend op te volgen, en al het nieuws, zij het goed of slecht, te communiceren aan de trouwe lezer.

0 Comment