Het Nieuws van Morgen: zeggen wat u hoort te denken

Door Kenneth Pontzeele

Het nieuws van morgen, eindelijk vandaag. Het blutsloze imago van werkgeversorganisatie VOKA komt in opspraak, studiekring Vrij Onderzoek hengelt naar een Nobelprijs voor de Biologie en – wij winden daar geen doekjes om – Georges Döbbeljoe Bush had toch gelijk!

VOKA aangeklaagd voor plagiaat

De West-Vlaamse afdeling van de werkgeversorganisatie VOKA is naar aanleiding van recente uitlatingen over de werkschuwe mentaliteit van de Waal, aangeklaagd door de erfgenamen van Hans Krüger, een Beierse auteur uit de jaren ’30. Het nageslacht van de heer Krüger beweert dat de organisatie auteursrechten heeft ontlopen door zonder referentie de term hangmatcultuur te gebruiken, nochtans in 1934 geregistreerd als handelsmerk door een lokale partijkrant. De woordvoerder van VOKA was niet beschikbaar voor commentaar.

Vrij Onderzoek offert lokaal aan de goeie zaak

De ecologische brigade van studiekring Vrij Onderzoek, bekend om zijn onvermoeibare inzet om ons een bloem en wat gras dat nog groen is te laten, heeft volgens een welingelichte bron dé oplossing gevonden om de VUB eindelijk aan het recycleren te zetten. Ze zouden het zwartzakkenprobleem willen oplossen door deze te outsourcen naar hun lokaal, dat zij tot nader order nog steeds delen met de helden van uw maandblad. Bewijzen hiervoor zijn toevallig te vinden voor de deur van het Moeiallokaal, waar volgens ons een proefproject loopt om restafval al gedeeltelijk te laten composteren alvorens ze na enkele maanden rijp zijn om overdragen te worden aan de vuilkar. De vraag is natuurlijk waarom ze dit ook proberen met de pmd-zakken en papier, die volgens een verklaring van de afvalexpert van de Moeial “nota bene onmogelijk omgevormd kunnen worden tot meststof, ook al zijn ze zo mooi gestapeld tegen onze deur. Een probleem dat zich in dat redactielokaal merkwaardig genoeg niet stelt, waar een hardwerkend personeelslid van het ingehuurde afvalverwerkend bedrijf van de Vrije Universiteit Brussel zich elke week wijdt aan het vakkundig verwijderen van onze niet-gesorteerde afvaldoos. Tiens.” Waarna diezelfde expert een diepe zucht sloeg, twee vuilzakken onder de armen nam en zich begaf naar het gelijkvloers.

Dood Osama bewijst gelijk Bush-doctrine

Het is bewezen. Twee jaar na het einde van zijn ambtstermijn toont de liquidatie van meesterterrorist Osama The Beard of Evil Bin Laden de noodzaak aan van twee oorlogen in landen waar hij blijkbaar niet was, de onwettelijke opsluiting en foltering van honderden in Guantanamo, talloze drone-strikes op huwelijken en al die andere geniale zetten in de War on Terror die linea recta hebben geleid naar de succesvolle aanval op een Pakistaanse villa, honderden meters van een Pakistaanse legerbasis. Ere wie ere toekomt: Dubya’s onverzettelijkheid om Anti-Amerikaans sentiment te cultiveren alsof hij een Afghaanse opiumteler was, was dé directe aanleiding tot deze succesvolle operatie. Mission accomplished. Laten we vooral niet vergeten wie we dankbaar moeten zijn.

In de volgende editie

… VO en Prins Laurent openen ecologische meststoffenhandel;

… Examens uitgesteld op vraag van de alcohollobby;

… De Moeial genomineerd voor objectiviteitsprijs.

0 Comment