Aprilse grillen in VVS

Voor de Algemene Vergadering van de Vlaamse Vereniging van Studenten was er al enige spanning te bespeuren. Dat merkten we op in een verhit bericht van de HUB twitter-account, waarbij gewag werd gemaakt van onvrede over bepaalde uitspraken van Sander Van der Maelen, lid van de Raad van Bestuur van VVS. Deze laatste had in de Veto(studententijdschrift van de KUL, nvdr. ) enkele uitspraken gedaan omtrent de invoering van een maximumfactuur. Uitspraken die de volgende dag ook overgenomen werden door het gratis dagblad MetroTime. Dit was voor o.a. de HUB onaanvaardbaar, daar een dergelijk standpunt niet in de algemene vergadering ter sprake gekomen zou zijn. De vergadering zelf begon met enige vertraging, en dit deed geen wonderen voor de sfeer. Na een moeizaam op gang gekomen vergadering, werd er tijdens de laatste ronde, de variaronde, allusie gemaakt op het bewuste artikel.

Vandermaelen verduidelijkte dat zijn uitspraken niet bedoeld waren als zijnde een reflectie van het beleid van VVS, maar ten persoonlijke titel gelezen moesten worden. Het grootste deel van de vergadering leek hier vrede mee te nemen, maar de zaak kreeg nog een staartje. Hierop volgde uiteindelijk nog een dramatisch moment. Anton Schuurmans, gevolgd door Koen Torremans en Tom Demeyer (de 3 overige leden van de raad van bestuur van VVS, nvdr. ) uitten hun onvrede met de demarche van Van der Maelen en zegden hun vertrouwen in hem op, zonder daar verdere consequenties aan te verbinden. Is, naar het voorbeeld v an de Belgische regering, het begin van het einde van het VVS-bestuur ook in de aprilmaand ingezet? Of ook hier de verkiezingskoorts iets mee te maken heeft, is nog niet geheel duidelijk. Al kan de spanning tussen Gent (Van der Maelen) en Leuven (Demeyer, Schuurmans en Torremans) hier niet geheel ontkend worden. Afwachten hoe deze situatie verder evolueert.

0 Comment