Afstandsleren aan de VUB

In de Moeial van Maart 2011 lieten we kort professor Michel Maus aan het woord over afstandsleren en de voor- en nadelen die hieraan verbonden zijn. Afstandsleren is echter meer dan enkel een kostenbesparend nummer, en teneinde wat meer uitleg te geven, stellen we hier even kort het systeem voor.

Het systeem dat de VUB heeft uitgewerkt, met de klinkende naam DigiLes, wil de mogelijkheid tot het volgen van lessen aan de VUB vergroten. Het systeem zou automatisch de opnames verzorgen. Het enige waar de docent in kwestie zelf voor zou moeten zorgen, is de powerpointpresentatie. Aan de hand hiervan worden de opnames verzorgd, die het mogelijk maken om een les te herbekijken of van op afstand te volgen.

Met DigiLes wordt niet alleen de video gelijkgesteld met de les, het heeft ook aandacht voor de positionering van de lesgever, en kan zodoende meerdere beelden tegelijkertijd opnemen en volgt de spreker automatisch, zonder nood voor een extra cameraman die de les zou moeten bijwonen. Er worden drie verschillende versies van de opname gemaakt. Ten eerste een interactieve opname waarin een zoekfunctie is ingebouwd aan de hand van de onderwerpen en de verschillende onderdelen van de powerpointpresentatie. Daarnaast wordt er ook een mp4-versie gemaakt van de opname, die op mobiele apparaten zoals smartphones kan worden afgespeeld. Ten slotte is er nog een audio-opname in de vorm van een mp3-bestand.

Het is dan ook de bedoeling dat de data die dit systeem oplevert online bekeken worden, maar men kan de bestanden ook gewoon op een cd of dvd branden en apart afspelen, een functie die bijvoorbeeld interessant kan zijn bij presentaties op verplaatsing – zoals bijvoorbeeld op een beurs of tijdens voorstellingslessen aan een middelbare school.

Een enquête die werd afgenomen bij studenten en die het systeem diende te evalueren, toonde dat de student over het algemeen positief stond tegenover deze technologische ontwikkeling. De slagzin lijkt dan ook te zijn: “Les volgen aan de VUB kan je overal en altijd!” Men kan zich indenken dat hiervoor redelijk wat toepassingen bedacht kunnen worden.

0 Comment