Voor interpretatie vatbaar

Met de eerste stralen van de voorjaarszon kwamen ook de campussen van de VUB weer tot leven. Het jaarlijks ritueel der studentenraadsverkiezingen diende zich weer aan, en wederom werd er fel campagne gevoerd om het begeerde quorum van 25% te halen. Benieuwd of dit jaar het ons zelf opgelegde democratisch streefcijfer wel gehaald wordt, of dat we terug in de discussie verzinken over de decretaal verplichte cijfers – die ons slechts een participatiegraad van 10% opleggen – en onze eigen democratische verwachtingen.

Ook de jaarlijkse voorjaarscontroverse bood zich aan, en dat in de vorm van een kleine uitspatting met Joods Actueel. Dat noopte enkele van onze favoriete Kamerleden van het Vlaams Belang en N-VA, nochtans fervente voorstanders van de vrije meningsuiting, de minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom te interpelleren. Zelfs voor hen zijn er grenzen aan de vrije meningsuiting, mevrouw. Ze had immers – godbetert – geen moeite gedaan om deze debatten te controleren of te verbieden. Vooral mijnheer Tanguy Veys (VB) nam hier aanstoot aan. Wel die Blood & Honour feestjes verbieden, maar zomaar academici van islamitische achtergrond op de gezalfde gronden van de Vrije Universiteit Brussel die schaapjes van studenten laten toespreken? Het getuigde van weinig fatsoen, zo vond het parlementslid. Niet nader genoemde bronnen hadden de heer Veys ook verzekerd dat er op de lezing opgeroepen was tot genocide tegenover de Joodse gemeenschap en de totale vernietiging van de staat Israël. Niet nader genoemde bronnen hebben me echter verzekerd dat dit met een grote korrel zout genomen mag worden.

Bon, over die schaapjes van studenten gesproken. Het ziet er naar uit dat deze zich dit jaar nog eens aan wat engagement willen wagen. Qua kandidaturen voor de bovenvermelde verkiezingen ziet het er immers goed uit. Zowat alle faculteiten – met uitzondering van mandaten bij Psychologie en Educatiewetenschappen, Rechten en Criminologie en Geneeskunde en Farmacie – konden ditmaal minstens één kandidaat voorleggen voor zowel de Raad van Bestuur als de Onderwijsraad. Een trend die, indien die zich doorzet, wel eens zou kunnen leiden tot een volledige vertegenwoordiging in de verschillende beslissingsorganen van de VUB. Toch belangrijk als studenten niet voor verrassingen willen komen te staan – men denke aan onze vrienden bij de politieke wetenschappen, die plots versteld stonden toen hun profielen verleden tijd bleken.

Spannend wordt het alleszins. Wonder boven wonder zijn er dit keer liefst elf kandidaten voor een zitje in de plenaire studentenraad, drie meer dan de te verdelen acht zeteltjes. Al mogen we daar misschien wel een kanttekening bij plaatsen. Als we even de lijst van de gegadigden overlopen, valt het op dat zowel ene ‘Roels, Bob’ als een genoemde ‘Vanden Daele, Charlotte’ tweemaal opkomen. Beide kandidaten hebben het geweldig idee opgevat om zowel op te komen als effectief kandidaat en als plaatsvervanger. Van elkaar, respectievelijk.

Ingenieus, al leek dit op het eerste zicht in strijd met de bepalingen van het kiesreglement. In het reglement stelt Artikel 7 immers het volgende: “Men kan zich niet kandidaat stellen als effectief lid en als plaatsvervangend lid. ” Een korte navraag leerde ons echter dat de experten van onze Rechtsfaculteit hier een creatieve draai aan gegeven hebben. Het desbetreffende reglement moet gelezen worden als: “men kan niet zijn eigen plaatsvervanger zijn”. Aan overbodige reglementen doen wij aan de VUB uiteraard niet. Blijkbaar definieert men bij de Rechten het woord ‘plaatsvervanger’ anders dan op de faculteit Letteren. Wat er allemaal al niet voor interpretatie vatbaar is …

Wat mij al vol spanning doet uitkijken naar het jaar dat de we in plaats van 8 kandidaten en 8 plaatsvervangers simpelweg 8 kandidaten verkiezen die elk als elkaars plaatsvervanger fungeren. De problematiek van de ‘geëngageerde student’ kan zichzelf zo mathematisch oplossen. Simpel, niet? Indien de helft daarvan dan nog eens wegvalt, zullen we geweldige plenaire vergaderingen mee kunnen maken waarin 4 effectieven van meervoudig stemrecht gebruik kunnen maken – hopen we toch, anders lijkt het idee van zowel effectief als plaatsvervangend lid te kunnen zijn, al helemaal ridicuul. Uiteindelijk beschouwt onze universiteit, net als onze stad, het surrealisme graag als een kunstvorm.

Er zijn nog wel wat meer problematische aspecten aan te duiden in het reglement van de Studentenraad. Zo toonde een korte discussie tussen verkozen student Thomas Donnez en vice-rector Casman aan dat het zittingsrecht in de plenaire studentenraad een wat ingewikkelder zaak is dan men aanneemt. Zeker indien men bepaalde leden wegens plichtsverzuim liefst aan de deur zou willen zetten. Kan een student die via de Raad van Bestuur in de Studentenraad zetelt via het huishoudelijk reglement van de Studentenraad gesanctioneerd worden? Klaar en duidelijk leek het allemaal niet.

Gelukkig zit er een gloednieuw decreet aan te komen (Stuvo-decreet) dat meteen een hele reeks oude problemen zal oplossen en enkele nieuwe zal creëren. Vergelijk het met een doorgedreven staatshervorming voor studentenvertegenwoordiging. Nu enkel nog afwachten aan welke hervorming we het eerst toe zullen zijn, het Stuvo-decreet of die zogenaamde Belgische staatshervorming. Spannend! Tijd om de Britse gokkantoren af te schuimen, me dunkt.

0 Comment