Onderwijsnieuws

Volgende een artikel in De Standaard van 16 februari over de verstokte spijbelaars van het Vlaams Parlement, zocht De Moeial ook de aanwezigheidscijfers voor de Plenaire Vergadering van de Studentenraad van de VUB op. Lastens het Huishoudelijk Reglement (art. 35) van de studentenraad is de aanwezigheid op plenaire vergaderingen een morele plicht, het lijkt echter dat de reglementering hierover niet al te nauw wordt opgevolgd. Raadpleging van de verslagen wezen uit dat de volgende raadsleden het vorige semester (drie vergaderingen) een aantal niet verontschuldigde afwezigheden op hun naam hadden staan: Jeremy Scheppers (2), Nigar Kahya (2) en Nils Callens (1).

– Leden van de Studentenraad van de VUB uitten op de Plenaire Vergadering van 17 februari hun ongenoegen over de oproep die verspreid was via de facebook-pagina van de VUB om deel te nemen aan de ‘frietrevolutie’. Er werd getild aan het feit dat men dit netwerk gebruikte om op te roepen tot politiek-getinte betogingen. Rector De Knop steunde het initiatief wel vanuit zijn functie als rector.

– In de werkgroep studentenvoorzieningen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) krijgt een voorstel om ‘het systeem’ van de inschrijvingsgelden aan te passen, meer en meer weerklank. Het tarief van de bijna-beursstudenten zou op die manier verdwijnen, zodat er nog twee tarieven overblijven: beurs- en niet-beursstudenten. Beide tarieven hebben als basis een startkost van 70 euro, aangevuld met €0,50 per studiepunt voor beursstudenten en €8,50 euro voor niet-beursstudenten. In VVS wordt het voorstel argwanend bekeken: ongeacht de versoepeling van de toepassingsvoorwaarden voor beursstudenten, vrezen zij dat er heel wat studenten uit de boot gaan vallen door het verdwijnen van het bijna-beurstarief.

– De meeste masteropleidingen van de sociale en humane wetenschappen zullen overgaan naar een tweejarige masterstructuur (120 SP). Ook de logopedische, audiologische wetenschappen en de sociologische gezondheidswetenschappen zullen volgen. De exacte en biomedische wetenschappen zijn naar dit model omgevormd in het kader van de harmonisering van de universitaire opleidingen in Europa. Vorig jaar werd hierbij ook al een goedkeuring verstrekt door het Vlaams Parlement voor een dergelijke verlenging in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen, welke vanaf het academiejaar 2013-2014 uitgebreide masteropleidingen zullen aanbieden. Door een dergelijke gelijkschakeling zal het Vlaams Hoger Onderwijs zich aansluiten bij de evolutie in het Franstalige landsgedeelte.

– Op 26 maart organiseert de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) een nieuwe snelcursus politiek in de vorm van een congres, met als thema de verhouding tussen hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de fractievoorzitters van hun studentenvertegenwoordiging.

– Er beweegt wat bij de handelsingenieurs aan de VUB. Sinds 14 februari krijgen de eerstejaars handelsingenieur op de VUB een cursus Technologisch ondernemerschap aangeboden. Het zou de eerste keer zijn dat een dergelijke cursus wordt aangeboden binnen een economische opleiding. Daarnaast wordt er ook het vak Ingenieurstechnieken en -processen geïntroduceerd.

– De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt aan Onderwijsminister Smet om aandacht te besteden aan de stageproblematiek in de lerarenopleidingen. Van alle aanvragen zouden 30 tot 35 % geweigerd worden. VVS pleit voor een betere samenwerking tussen secundair en hoger onderwijs. Het gebrek aan stageplaatsen komt zowel voor in de professionele lerarenopleidingen aan hogescholen, als in de specifieke lerarenopleidingen aan de universiteiten van het land. Het is niet de eerste keer dat dit probleem zich stelt, maar door het verhoogde aantal inschrijvingen bereikt het een nieuw hoogtepunt.

– De European Students’ Convention (ESC) vond van 15 tot 18 februari plaats in Boedapest. Samengevat staan de de Europese studentenvertegenwoordigers nog steeds achter het idee dat hoger onderwijs een publiek goed is en dus een openbare verantwoordelijkheid zou moeten blijven. De Budapest Declaration legt de nadruk van het belang van studentenparticipatie op alle wetgevende niveaus. Binnen de Bolognaverklaring werd er studenteninspraak op alle institutionele vlakken beloofd, maar tussen droom en daad zit er een wereld van verschil.

– Een verhoging van de kosten van MIVB-abonnementen die jaarlijks in het kader van de actie Verover Brussel speciaal voor studenten worden aangeboden, staat in de steigers. In het begin van dit academiejaar werd er nog gezorgd voor 8000 MIVB-abonnementen aan 45 euro. Lees er meer over in het eerste deel van ons dossier over Quartier Latin.

0 Comment