Van ecocampuskraks tot drinkbussen

Dat er aan de VUB nog steeds niet wordt gesorteerd zoals op andere universiteiten is inderdaad schandalig. Niet alleen wordt dit reeds aan de KUL en de UA gedaan, de VUB is bovendien ook trots op haar groene campus, maar hoe groen is die campus in Etterbeek nu echt? Vorig academiejaar verzamelden enkele studenten zich om voor een gescheiden ophaling te pleiten bij de administratie. Onder de noemer Ecocampuskraks werkten zij hun voorstellen uit om dit te verwezenlijken. De Moeial sprak met de administratie en enkele kraks.

Ecocampus is een wedstrijd van de Vlaamse overheid die milieuzorg promoot bij studenten, aan universiteiten en hogescholen. Jaarlijks wordt er een wedstrijd georganiseerd door deze instantie en aan de VUB werden drie initiatieven ondersteund door de Vlaamse overheid rond afvalinzameling, namelijk Recyclage nu en beterCompost op de campus en PMD-project. Recyclage nu en beterwas een voorstel dat ingediend werd door Waldo Vanderhaeghen, Hannah Vanbelle en Sylvie Roelans, gesteund door de milieucoördinator Devuyst. Zij wilden zich inzetten voor gescheiden afvalinzameling. Compost op de campus was een idee van Milena Sonneveld, ondersteund door professor Rahier, dat handelde rond het opzetten van compostbakken. PMD-project, tot slot, kwam van de hand van Eva Miers, met medewerking van de heer Reuter, van de dienst Huisvesting. Zij wilden PMD gescheiden laten ophalen in de studentenkoten. Ook voorstellen rond het overvloedige flyeren werden op poten gezet. De Vlaamse overheid kende een subsidie van 2000 euro toe om de projecten te implementeren. Studiekring Vrij Onderzoek had hier een ondersteunende rol in.

Hoe zit het met de afvalophaling aan onze instelling? Niet bijzonder goed. Enkel in Jette zijn er ook voorzieningen voor de studenten om papier en PMD te sorteren. Er wordt op de campus in Etterbeek niet gesorteerd, wat overigens geen uitzondering is in Brussel. Enkel bij het personeel wordt papier gescheiden opgehaald. Ook glasbakken staan paraat. PMD wordt voorlopig bij het restafval gedeponeerd. De vele initiatieven van de Milieudienst zijn lovenswaardig: zo wordt er duidelijk veel werk verzet om minder papier te gebruiken, zuinig om te springen met water en energie. Gezien de Milieudienst de verschillende projecten steunde, betekent dit dat de implementatie andere moeilijkheden heeft, veeleer praktisch van aard. Bij Facility Management werkt men aan dit project.

Afvalinzameling gebeurt als volgt: het afval wordt opgehaald en naar afvalhaventjes gebracht. Nadien wordt dit in het treintje naar het containerpark achter gebouw T gereden, waar het samengeperst wordt en Veolia dit komt ophalen en verwerken. Veolia haalt echter geen PMD op. Knelpunten dus bij de ophaling van PMD, gezien vermelde keten ontbreekt.

Facility Management kaartte vorig jaar deze moeilijkheden bij de ophaling aan en de Ecocampuskraks werkten hun voorstel uit om een pilootproject op te starten. Dit hield in dat men een kot-unit van een PMD-bak zou voorzien, een idee dat werd gesteund door de Milieudienst. Voor die praktische problemen werden oplossingen bedacht. Vanuit Facility Management kwam er in eerste instantie een negatief antwoord en wilde men dit pilootproject niet ondersteunen, omdat het ophalen van PMD-afval moeilijkheden met zich meebrengt. De Ecocampuskraks, geassisteerd door Studiekring Vrij Onderzoek, vonden het niet kunnen dat het pilootproject zo snel afgekeurd werd en stapten hiermee naar de rector: “We zijn echter ontgoocheld om te moeten vaststellen dat de plannen voor onze pilootprojecten niet van start kunnen gaan. Door het verkrijgen van verkeerde of onduidelijke informatie groeide er een frustratie bij de studenten rond dit project waar nochtans heel wat werk is ingestoken.” Hun kritiek concentreerde zich rond het feit dat dit helemaal niet moeilijk te implementeren is en dat men vanuit de administratie behoorlijk traag te werk ging, gezien zij oplossingen hadden bedacht omtrent de problemen inzake afvalinzameling.

Facility Management heeft echter een andere aanpak, waarbij men gaat werken rond de bewustwording, de kwantiteit van het gegenereerde afval gaat verminderen en een doeltreffende ophaling verzorgt. Interne rapporten wezen reeds uit dat de studentenbevolking klaar is om te sorteren. Facility Management is op zoek naar manieren om tapkraantjes te installeren voor frisdranken in de cafetaria. De heer Steen, van Facility Management, stelde ook in vraag of er wel voldoende PMD-afval op de campus wordt geproduceerd. De campus in Jette zorgt wekelijks voor 459 kilogram PMD, Etterbeek voor 1735 kilogram. Men zou dit cijfer kunnen laten dalen, en ook dan nog blijft het voldoende om opgehaald te kunnen worden. Ook moet men de afvalbakken op strategische plaatsen neerzetten, aldus Facility Management, om de ophaling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Tot slot zei de heer Steen in een telefonisch interview: “Bovendien zien zo’n gescheiden afvalbakken er niet uit.” Het esthetische argument is misschien niet het meest relevante, maar het wordt, zo lijkt, wel hoog in het vaandel gedragen door Facility Management.

Met het geld dat de Ecocampuskraks van de Vlaamse overheid kregen, konden zij hun project niet implementeren. Het project werd in handen genomen door Studiekring Vrij Onderzoek, al was de subsidie voor het Ecocampusproject (intussen waren Eva Miers en Milena Sonneveld uit het project gestapt en bleven enkel leden van Studiekring Vrij Onderzoek over). Om het op nuttige wijze te spenderen, kocht Studiekring Vrij Onderzoek een hele voorraad drinkbussen aan, zo’n 300, om die aan één euro aan studenten en personeel te verkopen. Het zijn zeer duurzame drinkbussen die “BPA-vrij, stevig en oneindig herbruikbaar zijn.” Dat 1900 euro voor drinkbussen een erg hoge som is, moet hier niet bij vermeld worden, al moest de beslissing heel snel genomen worden. Studiekring Vrij Onderzoek heeft nog enkele acties in het achterhoofd om dit jaar uit te voeren.

Een document dat intern werd opgesteld concludeerde als volgt: “Een SWOT-analyse op het geheel van de resultaten toont aan dat een gescheiden inzameling van PMD-afval aan de VUB perfect mogelijk is, mits een hervorming van het afvalbeleid.” Bij Facility Management wees men er echter wel op, dat momenteel de capaciteit voor verwerking niet bestaat. Hoewel er plannen zijn om een dergelijke capaciteit uit te bouwen, is het budget momenteel niet beschikbaar. De begroting die werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur, zo benadrukte men vanuit Facility Management, voorziet hier geen geld voor. Men hoopt echter bij de herziening van het budget, hier toch nog fondsen voor te verkrijgen.

0 Comment