Studentenkringen op weg naar de eeuwigheid – een woordje van uw archivaris

Door Frank Scheelings

Gegroet, nieuwe kringbesturen, praesessen, secretarissen, cantoren, schachtentemmers, cultuurverantwoordelijken, enzovoort, kortom allen die bij het einde van het vorig academiejaar een belangrijke bestuursfunctie in een studentenkring hebben aanvaard! Gegroet ook aan alle toekomstige functiehouders die zullen worden aangesproken om de huidige bestuursleden te vervangen omdat er hier of daar iemand niet bleek te functioneren of verloren is gelopen bij de eerste schachtentocht achter de Beurs en die sedertdien onvindbaar is (tip: zoek verder in de Monk, het Goudblommeke van papier, enz.)!

Jullie allen zult komend jaar indrukwekkende zaken organiseren als daar onder meer zijn (in alfabetische volgorde): bezettingsacties, biercursussen, cantussen, cursusdiensten, debatavonden met vooraanstaande en tweederangspolitici, free podia, frivole filmen en dito fuiven, galabals, jobbeurzen, kaartavonden, kickertoernooien, klakkendopen, kroegentochten, kussengevechten, ontdoopacties, ontgroeningen, pop polls, protestbetogingen, T.D.’s, schachtenverkopen, spaghetti-avonden, studiereizen, theaterbezoeken, tonzittingen, verbroederingsavonden, vierentwintiguren-lopen, zaalvoetbalwedstrijden, zuipfestijnen enzoverder!

Jullie voorgangers planden dit, berekenden mogelijke inkomsten en uitgaven, betaalden soms braaf Sabam, bewogen hemel en aarde om de activiteit bijna op tijd te laten starten, en gebruikten daarbij enkele documenten om de zaak niet helemaal in het honderd te laten lopen: liedjeslijsten, gewaagde politieke vragen die van te voren genoteerd werden, kroegenoverzichten, deelnemerslijsten, supermarktfacturen, bestuurslijsten, logboeken, liefdesbrieven (aan de ongelofelijk knappe aangekochte schacht) enz.

Als je als vers bestuurslid in het vertrouwde kringlokaal komt, staan deze documenten daar, volledig nutteloos, want je hebt nieuwe plannen. Maar tegelijk onaanraakbaar, want ze herbergen de geheimen der groten, die je voorgingen (de ouwe zakken). Wil je deze sporen van het vroegere kringleven bijhouden? Oke! Maar bedenk dat ze getuigen van de grootsheid van het studentenleven dat voor je was. Bewaar de documenten met zorg en respect, want het is de geschiedenis van je kring. Wil je ze niet meer zien? Oke! Maar draag ze dan over aan het Universiteitsarchief, waar men deze getuigenissen van een uniek geheugen met zorg omringt. De archivaris trekt zich soms de haren uit het hoofd als de documenten door het verschraalde bier aaneen plakken, maar neemt niettemin de juiste bewaarvoorzorgen. En we waken over de privacy van je voorgangers (Federale Recherche? Nooit van gehoord. Is die kring erkend door BSG? Nee? Het spijt ons, U bent eigenlijk op privé-terrein …).

In het verleden deponeerden onder andere BSG, VO, Folklore Academie, KEPS, LWK, PPK, VRG, BSK, Campina, SWAMP en Westland hun archieven op het universiteitsarchief. Wist je dat een door de Vlaamse regering erkend topstuk, het unieke ‘Gulden Boek’ van Geen Taal Geen Vrijheid, op het universiteitsarchief van de VUB berust? Het vertelt het verhaal van de voorloper van het BSG, de eerste Vlaamse studentenkring (°1856) op de ULB. Belangrijke voormannen van de Vlaamse beweging (August Vermeylen, Lodewijk De Raet) komen er in voor.

Helaas zijn een aantal archieven verloren gegaan. Te lang bij een oud-secretaris of praeses op een kot of een zolder blijven staan en uiteindelijk bij het oud papier beland. Zonde, want al deze documenten getuigen van het leven aan de VUB, van jonge Vlamingen in de hoofdstad, van pogingen van de wereldburgers en –leiders van morgen, die in hun studententijd al de wereld probeerden te veranderen. Dit jaar kreeg het Universiteitsarchief het archief van WK. Een mooi archief. Het is pas geïnventariseerd. Helaas ontbreken de meeste documenten van in de beginjaren (jaren ’60 en ’70). Waarschijnlijk weggegooid door een ijverige kuisvrouw…

Studentenkringen zijn de smaakmakers van de studentengemeenschap. Hun archieven getuigen van het verrassend frisse studentenleven in Brussel. Laat ze niet verloren gaan. Breng ze binnen op het Universiteitsarchief!

En voor de professoren die dit artikel lezen: het is altijd leuk als u met uw aantekeningen kunt bewijzen dat u de theorieën waarvoor prof. Xyliev een Nobelprijs kreeg, een half jaartje eerder hebt geformuleerd. Of dat die theorieën in feite achterhaald zijn door uw onderzoeknotities van tien jaar geleden. U hebt dan best die notities niet weggegooid, maar bijgehouden, of laten bewaren door het Universiteitsarchief (dat ook wetenschapsarchieven bewaart).

Onthouden dus. Met uw documenten wordt later de geschiedenis van de universiteit én de geschiedenis van de wetenschap geschreven. Misschien heb je ondertussen zin gekregen in onderzoek over de universiteit? Dan hebben we nog wel wat onderwerpen voor papers liggen: over de geschiedenis van de VUB, over de geschiedenis van de humane wetenschappen, over academisch erfgoed, enzovoort. Kom gerust eens langs of beter nog, maak een afspraak (lokaal 2B112, telefoon: 2434).

Ontwerp doopaffiche van WK, 1984
0 Comment