Onderwijsnieuws

Oostenrijkse studenten hebben via straatmanifestaties geprotesteerd tegen de plannen van de Oostenrijkse regering om inschrijvingsgelden te herintroduceren in het Oostenrijkse hoger onderwijs. Deze maatregel zou voornamelijk geïntroduceerd worden om de kwaliteit van het onderwijs te vrijwaren, die momenteel volgens de Oostenrijkse regering onder druk staat. Oostenrijkse studenten wijzen er echter op dat het land momenteel al 17% minder inschrijvingen aan het hoger onderwijs heeft dan het OESO-gemiddelde. Ze zien hier dan ook een bedreiging in voor de toegang tot het hoger onderwijs.

Ook plannen om het onderwijsbudget verder terug te schroeven zijn een bron van onvrede onder de studenten. In een persmededeling laat ESU (Europese studentenkoepel) weten dat ze de Oostenrijkse studenten steunen en hoopt het dat hun protest een bredere impact kan hebben binnen Europa, waar deze problematiek overal speelt.

– VVS heeft zijn beleidsplan voor het academiejaar 2010-2011 voorgesteld. Hierin drukt VVS opnieuw zijn bezorgdheid uit rond de stilstand in het Vlaamse beleid rond hoger onderwijs. VVS roept minister-president Peeters en minister van Onderwijs Smet op om hun beloftes rond het verhogen van het budget voor hoger onderwijs met 10% waar te maken, en hekelt de voortdurende stilstand in dit dossier.

Het nieuwe beleidsplan van VVS gaat verder uit van drie grote krachtlijnen. Allereerst wenst VVS de Vlaamse studentenraden intensiever te ondersteunen om zo tot een hogere participatiegraad te komen. Op de tweede plaats zou VVS zich ook willen inzetten om een meer studentgerichte structuur uit te bouwen in het hoger onderwijs, met aandacht voor de samenwerking tussen het secundaire en het hoger onderwijs. Een laatste thema dat dit jaar centraal zal staan, is het wegwerken van de sociale tekortkomingen. Hierbij denkt men vooral aan het beleid rond huisvesting, het diversiteitsbeleid en de studiekost.

– In Leuven eindigde de algemene vergadering van LOKO (Leuvense studentenraad, nvdr.) in “nooit geziene chaos” berichtte de Leuvense studentenkrant Veto. Uiteindelijk werden er tijdens de vergadering drie moties van wantrouwen en twee ontslagbrieven gedeponeerd. Het lijkt dat universiteiten overal worden aangestoken door de huidige politieke crisis, daar de voorzitter wist te melden dat hij zich momenteel als “voorzitter van lopende zaken” beschouwde. Twee weken daarvoor was de begroting al afgekeurd, en het lijkt erop dat het momentum hiervan zich voort zet. De voorzitter en ondervoorzitter hebben al laten weten dat ze hun ontslag niet als definitief willen omschrijven, en dat er nog ruimte is voor verdere dialoog.

– De CAL (Centre d’Action Laïque, Franstalige afdeling van UVV, nvdr.) heeft opgeroepen voor een “état impartial” met een absoluut respect voor het principe van de neutraliteit. De organisatie stelt dan ook voor om levensbeschouwelijke symbolen te weren uit de publieke sfeer waar deze de staat vertegenwoordigen. Onder andere stelt men voor om alle halalmaaltijden af te schaffen voor het publieke onderwijs, daar deze in een pluralistische samenleving een deur openzetten naar radicale differentiatie, waarbij de baat niet opweegt tegen de mogelijke meerkost. Ook andere domeinen als justitie, hospitalen en stembureaus worden door de CAL onder de loep genomen. Pierre Garland, voorzitter van de CAL, roept op om een verklarend debat te houden over de aard van de publieke ruimte.

– In Luik hebben op 19 oktober ongeveer 500 studenten en scholieren gedemonstreerd voor een publieke herfinanciering van het Franstalige onderwijs. Rond dit thema voert men aan Franstalige kant al een tijd actie, die nu ook wordt ondersteund via manifestaties. Ook de Franstalige studentenkoepel FEF was aanwezig op de manifestatie.

Veto bericht dat het succes van het Erasmus-programma er voor zorgt dat er langzaam aan een tekort begint te ontstaan. Het budget zou momenteel niet voldoende zijn om alle aanvragen te verwerken, en niet alle studenten die een beurs aanvragen zouden er een kunnen verkrijgen. Het Erasmus-programma lijkt dus in de lift te zitten, maar de bijbehorende financiering zou opnieuw moeten worden bekeken. Momenteel zou Vlaanderen 4.688.550 euro beschikbaar stellen voor Erasmusbeurzen. Dit jaar zouden de meeste instellingen nog toe kunnen komen, maar het budget lijkt zijn limieten te bereiken.

0 Comment