Nederland: zuur voor cultuur

België zit nog altijd zonder regering. Maanden van overleg hebben nog steeds niet geleid tot een akkoord, enkel tot meer gekibbel. Wat in België niet lukt, lukt in buurland Nederland wel. Er is zowaar een kabinet gevormd en wel kabinet Rutte I. Vermoedelijk uit sympathie voor alle Belgen, om maar eens aan te tonen dat geen regering soms toch beter is dan één regering.

Allereerst een woordje uitleg. Het kabinet Rutte I bestaat formeel gezien uit twee partijen, de VVD (liberalen) en het CDA (christendemocraten). Deze twee partijen vormen echter geen meerderheid in de Tweede Kamer. Daarom hebben ze steun nodig en die krijgen ze van de PVV ((extreem-)rechts en populistisch). In Nederland is er dus sprake van een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV.

De heer Wilders is vermoedelijk in zijn nopjes met deze positie, want zijn PVV is onmisbaar voor politieke besluitvorming maar draagt tegelijkertijd nergens echt verantwoordelijkheid voor. Ze zijn immers geen lid van de regering. Dit geeft zijn partij – die overigens ten onrechte de naam ‘partij’ draagt omdat de PVV eigenlijk een beweging is, aangezien ze geen leden heeft, maar enkel zogenaamde ‘sympathisanten’ – de gemakkelijkste positie die je zou kunnen bedenken.

Onze Geert mag dan in zijn nopjes zijn, veel mensen zijn dit absoluut niet. Laat ik het eens hebben over een onderwerp dat mij persoonlijk na aan het hart ligt: de bezuinigingen in de Nederlandse cultuursector. Het is crisis, en crisis betekent in de wereld van Rutte I, bezuinigen. Veel bezuinigen. In het regeerakkoord met het motto Vrijheid en Verantwoordelijkheid worden deze bezuinigingen uit de doeken gedaan. Zo ook dus de plannen om 200 miljoen euro op cultuur te bezuinigen. Alles goed en wel, het is nou eenmaal crisis en er zal uiteindelijk op iets bespaard moeten worden, maar dit gaat verder dan besparingen, dit is wel degelijk een culturele kaalslag.

Wat zijn nou de concrete maatregelen? De maatregelen die de grootste ophef veroorzaken zijn de halvering van de cultuursubsidies en de opheffing van het Muziekcentrum van de Omroep. Dit laatste betekent feitelijk dat verschillende orkesten en de theaters die daar gevestigd zijn onmogelijk nog kunnen voortbestaan. De bezuinigingen en afschaffingen van allerhande subsidies treffen namelijk de podia die kunstenaars nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Er wordt hier dus werkloosheid gecreëerd en dat in tijden waarin de werkeloosheid juist teruggedrongen moet worden. Niet alleen kunstenaars zullen hun werk verliezen, ook het ondersteunend personeel in theaters, bij televisie en radio zullen het moeten ontgelden.

De schrijnende ironie is niet te missen als je deze plannen onder ogen krijgt. Met name Geert Wilders weet niet hoe hoog hij moet springen om de ‘Nederlandse cultuur’ te beschermen voor de invasie van de islam. De Nederlandse identiteit moet gewaarborgd worden! Dubbele nationaliteit én politicus zijn? Niet in Geerts wereld! Het is al Nederland dat de klok slaat. En nu staan er in het regeerakkoord, dat hij nota bene aanvaard heeft, maatregelen die deze Nederlandse cultuur, die hij constant liep te verdedigen, de das omdoen en afdoen als ‘linkse hobby’.

De benaming linkse hobby is hooguit denigrerend voor mensen die jaren gestudeerd hebben om een diploma te behalen aan een kunstschool. Dit zijn geen hobbyisten maar opgeleide mensen zoals een bakker dat is. Mensen die hun best doen om er iets van te maken in een sector waarin werk niet voor het oprapen ligt. En net als het brood van de bakker, is kunst ook broodnodig in een samenleving. Het ontroert, zorgt voor ontspanning, zet aan tot denken en reflecteert over de samenleving zoals ze is. Een waarde die we niet mogen onderschatten.

Wie cultuur beknot, beknot ook zijn samenleving. Het is duidelijk dat wanneer deze plannen niet herzien worden, onze samenleving tot stilstand zal komen. Rutte I betekent verarming, financieel dan wel cultureel.

Dus mijn beste Belgische vrienden, ik weet niet wat jullie vinden maar als ik moest kiezen uit een kabinet dat werkeloosheid in de hand werkt en tevens de cultuursector slaat tot ze valt en vervolgens nog een trap nageeft, of geen regering, dan zou ik het wel weten. Dan liever een regering van lopende zaken. Die loopt tenminste nog. Die staat tenminste niet stil.

0 Comment