Crisis aan de ULB: vers un automne chaud?

Net als in de Belgische politiek, is het aan onze zusteruniversiteit ULB al enkele maanden crisis. Die barstte eind september los, met het ontslag van rector Phillipe Vincke. De weken daarop ging het in crescendo richting een totale impasse bij de CA ( Conseil d’Administration – Raad van Bestuur van de ULB, nvdr.). In oktober verschenen er dan ook enkele ronduit onrustwekkende berichten over de situatie aan de ULB in de Franstalige pers. Hierbij werd herhaaldelijk over ‘intimidatie’ geschreven. Op 4 oktober kopte Le Soir dat aan de ULB de esprit libre zoek was. Het lijkt dus tijd voor een korte recapitulatie.

Volgend op het ontslag van de rector en als gevolg van de rol die de studenten hadden gespeeld, werden volgens Le Soir enkele studentenvertegenwoordigers door het academisch personeel geïntimideerd. Bepaalde professoren zouden hen hebben aangesproken wegens de houding die ze hadden aangenomen, en uitspraken die ze in de pers hadden gedaan. Letterlijk schreef Le Soir op 4 oktober: “En attendant, du côté des étudiants administrateurs (ceux qui siègent au sein du CA), on dit s’inquiéter des tentatives d’intimidations subies la semaine dernière au sein des conseils facultaires. L’un d’eux aurait été qualifié de « petit Bucella » par un professeur – un autre de « Bart De Wever », tandis que des menaces voilées auraient été proférées à l’encontre d’un autre à propos de son avenir universitaire” Deze methode leek ook een zeker succes te kennen, daar verscheidene studentenvertegenwoordigers naar verluidt zouden hebben geweigerd om nog verdere commentaar te laten publiceren. Ze verdedigden deze beslissing door er op te wijzen dat ze uiteindelijk aan de universiteit zaten om te slagen.

Enkele weken later, op maandag 18 oktober, werd er uiteindelijk een motie goedgekeurd, waarin de CA erkende dat er van een crise de confiance sprake was. Hierbij erkende en accepteerde ze enkele van de kritieken die de laatste weken rond bepaalde aspecten van haar werking waren geuit. Klaarblijkelijk geïnspireerd door gelijkaardige loopgravenoorlogen in de het Belgische landschap, stelde de CA vervolgens ook twee explorateurs aan. Prorector Pierre de Maret en voorzitter van de Raad van Bestuur Jean-Louis Vanherweghem kegen tot opdracht om de kandidaturen voor de voorzittersverkiezing, die op 17 januari 2011 plaats zullen vinden, in goede banen te leiden. Verder werd er ook gewag gemaakt van mogelijk vervroegde verkiezingen voor de CA, gedeeltelijk of eventueel volledig. De verkiezingen zijn normaal gezien pas voorzien voor december 2011.

Ook van buiten de ULB wordt deze crisis in het oog gehouden, onder andere de FEF (Fédération d’Etudiants Francophone, Franstalige studentenkoepel; nvdr.) stelt zich argwanend op. Een mogelijke ontbinding van de CA dringt zich op, en daar wil de FEF niet van weten. Ze stelden in een communiqué dat een dergelijke ontbinding de vertegenwoordigers van de studentengemeenschap het recht zou ontzeggen om hun mandaten te vervullen. Dit kan voor de FEF geen optie zijn, met de veranderingen in het hoger onderwijslandschap indachtig die zich ook binnen de Franstalige gemeenschap opdringen. Zo stelt de FEF nog: “…organiser des élections étudiantes prendra au minimum deux mois. Ce seront deux mois d’inactivité du point de vue de la représentation étudiante. A l’heure où de grands changements se profilent dans l’enseignement supérieur tels que l’examen d’entrée en médecine, les fusions et le nécessaire refinancement, le rôle des délégués étudiants doit au contraire être renforcé.” De studentenvertegenwoordigers hebben echter al laten weten dat zij alleszins niet van plan zijn om op te stappen.

Valt dus te zien hoe men aan de ULB deze crisis zal bezweren, zo niet wordt het waarschijnlijk een St-Vé in mineur.

0 Comment