Onderwijsnieuws

De meertalige opleidingen van de VUB en ULB krijgen vorm onder de naam Brussels University Alliance; dit werd reeds door de raden van bestuur bekrachtigd. Vanaf het academiejaar 2011-2012 gaat dit gezamenlijke project van start met een eerste reeks Engelstalige masteropleidingen, die beide universiteiten in samenwerking aanbieden. Hierbij willen beide onderwijsinstellingen hun ligging, in het hart van Europa, zo goed mogelijk benutten om buitenlandse studenten en onderzoekers aan te trekken. De VUB en ULB willen zo ook hun positie in het internationale academische landschap versterken. Verschillende samenwerkingen werden reeds opgestart op vlak van onderwijs en onderzoek. Ook personeel en infrastructuur zullen uitgewisseld worden. Een nauwere samenwerking ligt in het verlengde van het gedeelde filosofische gedachtegoed.

– VUB en ULB krijgen een BNP Paribas Fortis-leerstoel in Banking. Met deze leerstoel wil de bank de opleiding en het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de bankwereld weer doen bloeien, dit voor de komende vijf jaar. De leerstoel zal in oktober 2010 zijn start kennen. Naast lessenreeksen zullen ook conferenties en seminaries georganiseerd worden, en ook wetenschappelijke publicaties zullen volgen. Volgende deelaspecten komen aan bod: investment banking, risk management, financial regulation en de effecten van het concurrentiebeleid op de financiële sector. BNP Paribas Fortis telt voor de leerstoel een jaarlijks bedrag van 125.000 euro neer, gedurende vijf jaar. De leerstoel zal aan VUB-zijde worden bekleed door professor Steven Vanduffel, en aan ULB-zijde zal er iemand aangeduid worden door de professoren Hugues Pirotte en Matthias Dewatripont.

– Besparingen binnen het budget van de Raad van de Europese Unie brengen de ambities van de Europese Commissie met betrekking tot studentenuitwisseling in het gedrang. “National governments must bear the main responsibility for increased student exchange numbers”, zegt de voorzitter van de European Students’ Union (ESU), Bert Vandenkendelaere als reactie op de mededeling van het Youth on the Move– initiatief van de Europese Commissie. De ESU steunt de Commissie, maar vindt niet dat de huidige lage financiering van de EU-mobiliteitsprogramma’s vanzelfsprekend is. Vandenkendelaere gaat verder: “We think they should have explained explicitly which budgetary increases are needed to improve mobility for young European learners.”

Zelfs het succesvolle Erasmusprogramma wordt bedreigd door de besparingen, die immers ook het Lifelong Learning Programme treffen waaronder Erasmus valt. Een Nederlands onderzoek toonde reeds aan dat financiële beperkingen een barrière kunnen vormen voor studenten die in het buitenland willen studeren. Dit rapport werd voor het Culture and Education Committee voorgesteld. Uit het onderzoek bleek ook dat studenten beter geen hogere studiekosten meer moeten betalen dan ze nu al doen. “European governments have agreed, within the Bologna Process framework, to a target of 20 per cent mobile students by 2020. If they want to reach this, these goverments should match the EU schemes with much more national budgetary support”, aldus Vandenkendelaere.

– Rector van de ULB, Philippe Vincke heeft zijn ontslag ingediend nadat zijn kandidaten voor de functie van vicerector weggestemd werden op de Raad van Bestuur. De stemming kwam er op aanvraag van de studentenvertegenwoordigers, deze laatsten kwalificeerden het hieropvolgende ontslag van de rector als ‘logisch’. Vincke haalde daarop hard uit naar de Raad van Bestuur en stelde dat: “Le CA de l’ULB est gangrené par une logique de clans qui en fin compte bloque le fonctionnement de l’institution.”

Verder stelde hij ook dat “le conseil d’administration d’une Université doit être composé de personnes soucieuses de l’intérêt général, libres dans leurs opinions et respectueuses des autres. Cela n’est pas compatible avec une logique de clans où des consignes de votes sont données par quelques “stratèges” assoiffés de pouvoir.” De president van de Raad van Bestuur van de ULB, Jean-Louis Vanherweghem ontkent de aanteigingen van de rector omtrent het bestaan van een clan-logica niet, maar onderstreept dat deze logica altijd al meegespeeld heeft. Vincke wil met zijn ontslag deze toestand aan de kaak stellen. Het ontslag volgde op een gespannen academische opening waar de verschillende toespraken de spanning binnen het hart van de ULB-top al hadden blootgelegd.

0 Comment