Het Nieuws van Morgen, eindelijk vandaag!

Door Kenneth Pontzeele

Omdat wij van De Moeial, door het simpele feit dat we een maandblad zijn, moeilijk kort op de actualiteit kunnen inspelen, heeft deze journalist besloten om de periode, waarin u het zonder de scherpe pen van De Moeial moet doen om de dagelijkse gebeurtenissen te duiden, simpelweg te voorspellen. Vanaf heden zal u hier dus het nieuws vinden voor de volgende maand. Gratis en voor niets. Vergeet u gewoon niet waar u het een eerste keer hebt gehoord.

Eerstejaars verdwijnen van campus na revelatie dat lessen niet meer verplicht zijn

Het was een iets rustiger dag vandaag op de campus, toen een eerste honderdtal studenten zich realiseerde dat ze nu studenten hoger universitair onderwijs waren, nota bene aan de Vrije Universiteit Brussel en dat lessen aldus niet meer verplicht zijn, laat staan dat het secretariaat hun moeder zou telefoneren met nieuws betreffende hun spijbelende zoon- of dochterlief. In de plaats van hun gebruikelijk ritueel van radeloos en nerveus dwalen over de Esplanade, gaven deze nieuwelingen, die alweer met tien procent meer zouden zijn dan vorig academiejaar, aan de anciens de gemoedelijkheid terug waarmee zij trots en zoals het hoort het universitair leven ervaren.

“De prof zei dat ik het moest afbollen als het mij niet interesseerde in de plaats van uno te spelen met mijn nieuwe kameraadjes!”, was de enthousiaste reactie toen wij een jonge knaap om 13u vroegen waarom hij al trappisten aan het drinken was in het KK. Wij feliciteren hem en wensen hem het beste in zijn verdere academische carrière. Ook zijn collega’s die nog steeds in de gepaste aula op het gepaste moment zaten, waren naar verluidt enthousiast om zijn afwezigheid omdat, u raadt het nooit: unospelende eerstejaars in een aula “irritante strontjoengeren” blijken te zijn “die zich dringend een alcoholverslaving moeten gaan opscharrelen.”

Verder was er ook een schokgolf van commotie onder de nieuwe populatie van onze schitterende instelling toen zij vernamen dat er enkele weken na het begin van het academiejaar nog steeds een VUBtiek was, waar zij nog steeds cursussen konden verkrijgen, zelfs zonder uren met honderden lotgenoten aan te schuiven vanaf 9u ’s morgens. Had er iemand hen daar maar eerder van op de hoogte gebracht, het was daar nooit zo irritant geweest.

Kerk tevreden met eigen rechtspraak, denkt na over eigen belastingsdienst, politie en openbaar vervoer

Nu de rooms-katholieke kerk in België heeft verkregen dat zij de enige rechter, jury en beul is over haar personeelsleden en niet die goddeloze seculiere rechtbanken, buigt zij zich over het feit of ze niet méér van die diensten zelf kan inrichten, “want wat je zelf doet, doe je beter”, aldus een bron verbonden aan het Aartsbisschoppelijk Hof.

Zo wordt er gedacht aan een eigen belastingsdienst – want wie vertrouwt er nota bene een regering waar naast brave katholieken ook liberalen en zelfs goddeloze socialisten in de vetpotten zitten – en zelfs een eigen politiedienst en openbaar vervoer. Dit laatste naar verluidt omdat kinderen, met wie geestelijken een tram of bus delen en die mogelijk zelfstandig onderweg zijn naar kleuterklas of lager onderwijs, de goedhartige mannen van de blijde boodschap in de val zouden kunnen lokken met hun verleidingstrucs en bijgevolg een onverantwoord risico zouden vormen. Waarom een religie een gewapende politiemacht nodig zou hebben om sommige van haar leden te beschermen telkens zij nog op straat durven te komen, was ons bij het ter perse gaan nog niet helemaal duidelijk.

Bewezen: openbaar vervoer enkel in de penarie als ú er gebruik van maakt

Een nieuwe interuniversitaire studie heeft aangetoond wat velen al lang vermoedden: elke trein of busdienst heeft vertraging vanaf het ogenblik dat u, ja ú, nog maar de intentie vertoont om gebruik te maken van de vaderlandse spoor-, tram of busdiensten. Er is dus wel degelijk sprake van een pathologische haat van de werknemers van deze overheidsdiensten tegenover uw persoon! Eerdere suggesties, dat de NMBS bijvoorbeeld zou lijden onder de alsmaar stijgende koperdiefstallen van de bovenleidingen, waartegen de NMBS zonder hulp van de overheid weinig kan ondernemen, of dat werknemers gedwongen worden om te staken om de simpele reden dat hun werkomstandigheden alsmaar zwaarder en onredelijker worden, zijn dus definitief naar het land van de fabeltjes verwezen.

De kille waarheid is, volgens de professor die dit onderzoek heeft geleid, dus niet dat nog steeds 89,3% van alle treinen zonder vertraging aankomen, maar “dat uw smoel de werknemers van dit bedrijf gewoonweg niet aanstaat” en dat u dus beter een auto koopt, liefst een met het formaat van een gemiddelde tank, omdat “die bedreigde diersoorten, en het milieu tout court, eigenlijk ook niets van desbetreffende smoel moeten hebben”, dixit een ander onderzoek dat binnenkort zal verschijnen. Aangeraden wordt ook om élke persoon die u ziet in het uniform van een van deze bedrijven te behandelen alsof hij/zij hoogstpersoonlijk in het holst van de nacht op pad was om koper te gaan roven, vermoedelijk omdat zijn of haar loon alweer gedaald is, en dat om het loon van de hoge kaders van de NMBS nog eens te kunnen verhogen.

Tot volgende keer, met meer nieuws, nog voor het gebeurd is.

0 Comment