Ars poetica

De wereld rond in Brussel

Door Pieter Jan Van Pevenage

We spraken af aan de trappen van de beurs
Het weer was goedgezind, de zon scheen genereus
We vervolgden onze weg door de Beenhouwersstraat
Voorbedachten rade, daar ’t nogal snel wringen gaat

Refr.: Ik ging de wereld rond in Brussel
Op zoek naar jou
Opdat ik je ergens op een grote markt
Vinden zou
Op het kruispunt van Europa
Nam je de afslag naar mijn hart
Laten we alsjeblief voor eeuwig zijn
In Brussel onze stad

Ogen bevatten de mystiek van een Chinees paviljoen
Zwoele matongé-lippen lijken te smeken om een zoen
Ik was reeds betoverd door je haar-nouveau lokken
Jouw hele façade is vast door Horta opgetrokken

M’n goedkope rijmelarij sprak jou echter niet zo aan
Ik voel me als Sint-Michiel die een draak te lijf moet gaan
Laat me nu toch niet alleen, ne me quitte pas!
Misschien is Verminnen of Brel wel meer uwen dada

0 Comment