De Studentenraad, gewikt en gewogen

Door Piet Van de Velde

Wij doen, in navolging van de grote kranten, ook een onderzoek naar de (bekwame) activiteit van haar Studentenraad. De reden waarom we ons dat voorrecht opeisen, is om de studentenpopulatie eens een – gedeeltelijk – inzicht te geven in de werking van de Studentenraad en een blik op de verwezenlijkingen van dit jaar. We zullen deze persoon per persoon evalueren, beginnende bij het bestuur om te eindigen bij de lagere goden van dit pantheon.

T. Donnez, Studentenraadvoorzitter

Het minste dat je kan zeggen over deze voorzitter, is dat hij een bewogen jaar heeft meegemaakt. Er was nood aan een herbronning van de Studentenraad. Donnez, oud-LVSV-voorzitter, werd begin dit jaar quasi-unaniem verkozen als voorzitter. Een ambitieus en doelbewust programma lag op tafel. Helaas, bleef het er heel lang gewoon liggen. Er begon langzaam interne onenigheid te ontstaan gedurende het tweede semester. Het studentenraadsweekend moest enkele netelige dossiers ontmijnen, maar hier bleef de interne communicatie spaak lopen. Zelfs het weekendje an sich kwam onder vuur te liggen omdat het totale kostenplaatje ver op liep, tot boven de 500 euro, het maximumbedrag dat de studentenraadsvoorzitter mag spenderen op eigen initiatief.

Het resultaat van deze interne spanningen, was het indienen van een motie van wantrouwen tegenover de voorzitter. Na een charmeoffensief om de brokken weer aan elkaar te lijmen, slaagde hij erin om door het oog van de naald te kruipen bij de uiteindelijke stemming. Het gelukkige gevolg van deze stemming liet zich gevoelen in de verhoogde activiteit van de SR. Plots werden er terug informele vergaderingen georganiseerd en werd er gekeken naar de toekomstige structuur en de spaaklopende transparantie.

Op zijn eigen conto schreef de voorzitter zowel de Bezettings-TD van december 2009, als het Islam- en het Onderwijsdebat. Laten we even deze verwezenlijkingen onder de loep nemen, beginnend bij de Bezettings-TD. Het lijkt een vrij grote claim voor de Studentenraad om het initiatief hiervoor op te eisen. In het verslag van de bewuste vergadering staat namelijk: “Overwegende de oproep van de rector om samen met het personeel hier protest tegen te voeren.” Een dergelijke formulering duidt toch op een stuwende kracht vanuit het rectoraat. Na een brainstormsessie kwam uiteindelijk het idee van een TD uit de bus, wat toch enigszins een verwezenlijking is. Gelukkig werd het grootste deel van het werk verricht door de aardige jongens en meisjes van het BSG en was er ook hulp van ABVV-VUB.

Voorts waren er nog de debatten, en deze lokten inderdaad telkens volle zalen. De sprekers waren interessante namen en over de inhoud gaan we hier niet uitweiden; zoals in elk debat kan die immers alle kanten opgaan. Echter, de vraag blijft of de organisatie hiervan niet beter worden voorgelegd aan de rest van de Raad. In conclusie: een beloftevol begin, een zwak middenstuk en vervolgens de meubels proberen te redden op het einde. De nieuwe impuls is uitgebleven. Score: 7/20

B. Van Campenhout, vicevoorzitter

De eeuwige plus-één van de vicevoorzitters. Oud-vertegenwoordiger van BSG, tweede jaar als vicevoorzitter, met andere woorden een vaste waarde in de Studentenraad. Zijn ervaring zet zich vanzelf om in een nodige dossierkennis. Hij speelt vaak de rol van de bemiddelaar, maar staat ook voldoende op zijn eigen benen. Van Campenhout gaat nooit een expliciete rol spelen en gaat zich eerder op de achtergrond houden. In bepaalde dossiers, zoals dat van de beursstudenten, neemt hij wel een meer voornamer rol op, maar hij zal zelf niet het spotlicht gaan opzoeken.

Er zijn twee kritische punten waaromtrent hij sterker naar buiten had mogen komen. Enerzijds de opvolging met het oog op volgend jaar en anderzijds de rol van de VUB binnen VVS, waarvan het belang uiteindelijk niet genoeg werd benadrukt.

Van Campenhout zou veel kennis kunnen doorgeven aan de volgende generatie, maar helaas is dat weinig gebeurd. Ook wat VVS betreft had hij met zijn ervaring meer kunnen wegen erkennen dat dit voldoende belangrijk is om energie in te steken. Het zijn fouten een op anders vlekkeloos palmares, maar goed, we dienen kritisch te blijven.

Ook zijn zin voor solidariteit is opmerkelijk binnen de Studentenraad. Toen de motie van wantrouwen voorkwam, deelde hij mee dat indien deze motie aanvaard zou worden, hij ook zou opstappen als bestuurslid. Verder zorgde hij ook voor een vlotte relatie tussen de academische instanties en de rest van de Studentenraad. Conclusie: een bekwame en ervaren vicevoorzitter, die af en toe wat meer de voorgrond mocht bezocht hebben. Score: 15/20

C. Mommer, vicevoorzitter

De vrouwelijke vicevoorzitter, had ook wat ervaring binnen de Studentenraad, en ook enthousiasme. Helaas was ze geen kampioen in het voorbereiden van de dossiers die voorkwamen. Dit zorgde ervoor dat ze de absurde trek kreeg om vragen te stellen over kwesties die meestal al in de bijlagen stonden van het behandelde onderwerp. Een pijnpunt waarop meermaals gedrukt werd.

Een ander minpunt lijkt haar meervoudige afwezigheid tijdens de vergaderingen van de Onderwijsraad; afwezigheden die er toe leidden dat de vicerector-Onderwijszaken haar formele bezorgdheid liet overmaken aan de plenaire vergadering. Aan de positieve kant kunnen we haar initiatief rond massablokken toejuichen; niet dat we vanuit deze hoek onverdeeld positief stonden tegenover dat voorstel, maar initiatief vanuit de hoek van het bestuur is altijd een plus. Conclusie: enthousiasme en ervaring zonder dossierkennis is als fietsen zonder versnellingen. Score: 9/20

M. Devos, (ex-vicevoorzitter), studentenvertegenwoordiger

Hij ging voor de positie van studentenraadvoorzitter, maar kwam van een kale reis terug; nam vervolgens wel een positie waar in het bestuur tot aan de motie van wantrouwen. Als ondertekenaar van de motie diende hij zijn ontslag in, maar kwam later wel op zijn stappen terug en trok zijn steun ervoor in. Hij was verantwoordelijk voor het falen van de interne communicatie over de debatten, informele vergaderingen en de organisatie van het studentenraadsweekendje. Uiteindelijk werd het een beetje te veel en wanneer er een kritiek kwam op zijn manier van werken, nam hij dit zeer persoonlijk op. Hij hoopt op een vete met De Moeial, want persvrijheid is ook zijn ding niet. Nou bedankt voor de eer! Score: 1/20

K. Ossenblok, VVS-vertegenwoordiger

Ossenblok nam dit jaar een hoofdrol voor zijn rekening. Initiatiefnemer voor de motie van wantrouwen, die voor wat beweging zorgde binnen het bestuur van dit jaar. Hij speelde ook mee op Vlaams niveau, door zijn rol als vertegenwoordiger van de VUB binnen VVS. Helaas kreeg hij te weinig ruggensteun (zie: de Moeial, Februari 2010 nvdr.). Constructief en kritisch over de meeste onderwerpen. Enige minpunt: hij had zijn kritiek meer kunnen koppelen aan een constructieve invalshoek. Score: 15/20

L. Van Gysegem

Liet zich dit jaar voornamelijk opmerken door haar enthousiasme. Maakte ook een sterke beurt op Vlaamse niveau tijdens het VVS-congres. Dossierkennis lijkt bij momenten wat gebrekkig, maar dit wordt gecompenseerd door een wil-tot-leren. Kan uitgroeien tot een waarde binnen de SR. Score: 14/20

N. Bovin

Iemand die vorig jaar verkozen is met de belofte om geen beloftes te doen. De eerste helft van het jaar werd hij telkenmale vereenzelvigd met het standpunt van dit blad. Weinig zin tot initiatief tot aan de tweede helft, waarin hij een drijvende kracht werd voor de wijziging van het bewuste artikel 39 van het reglement van de Studentenraad. Hier zorgde hij voor op het openbreken van de geheimhouding van de verslagen van plenaire studentenraad. Score: 14/20

I. Lambrechts

Lambrechts was prominent aanwezig in de debatten, verdedigde consequent het LVSV-gedachtengoed – wat wenst u ook van de voorzitter van voornoemde organisatie – type ‘geen subsidiëring a.u.b.’. Oude rot, kent zijn dossiers. Had echter bij momenten een nogal consequent ideologische kijk op de zaak. Score: 13/20

H. Lemblé

Zat in de SR met het ticket van ALS. Gaf de indruk niet altijd even geïnteresseerd te zijn in de materie, maar liet zich weinig tot niet beïnvloeden door bestuursleden. Zetel werd ook gevuld door de inzet van haar plaatsvervanger, Antoine Struelens. Een oude bekende. Zeer bekwaam over de hele lijn. Gezamelijke score van 13/20

M. Roelants

Heeft zich dit jaar enkele malen positief laten opmerken door haar constructieve inbreng in de debatten. Was bij momenten echter weinig prominent aanwezig, ook de informatiedoorstroming uit de Onderzoeksraad liet te wensen over. Constructief maar low-key lijkt het verdict. Score: 12/20

G. Moolenschot

Liet zich voornamelijk opmerken door zijn fysieke aanwezigheid. Had zich voornamelijk meer mogen laten opmerken in de debatten. Stuurde ook op enkele belangrijke momenten zijn plaatsvervanger. De inzet liet over het algemeen te wensen over. Score: 8/20

De Moeial o.l.v. P. Van de Velde

Irritante betweter. Mening over alles. Kankerjochie. Alle positieve dingen direct afbreken. Nooit zelf een klop doen. Beste scheepslui staan zeker weer aan wal! Het is geen mei ’68 meer, meneer de wannabe Baader. Score: 0,5/20

0 Comment