VVS aan de VUB: interview met Kasper Ossenblok

Na de doorstart van VVS waait er een nieuwe wind door studentenvertegenwoordigend Vlaanderen. Hoe kijkt de VUB-Studentenraad naar deze nieuwe verwikkelingen? We vroegen het aan Kasper Ossenblok, studentenraadslid.

d.M.: Allereerst zou ik je willen vragen hoe je de vernieuwing van VVS hebt ervaren, met de herintegratie van de Leuvense associatie binnen VVS en de vernieuwing van de interne structuur. Verandert dit de manier waarop je als VUB-afgevaardigde binnen VVS functioneert?

Kasper Ossenblok: “Eerst en vooral wil ik opmerken dat ik de vernieuwing van de VVS-structuur en de heropname van Leuven positief vind. Het eerste jaar dat ik bij VVS zat had LOKO zich had afgescheiden van VVS. Toen merkte ik dat LOKO eerder dan VVS het aanspreekpunt werd. Als de Kamercommissie vragen had over hoger onderwijs, stapten ze naar LOKO in plaats van VVS. Dat was problematisch. In dat opzicht is het zeker beter dat we nu met één stem kunnen spreken. Qua gewicht hebben ze natuurlijk wel een belangrijke impact. Toen Leuven er in het tweede semester van vorig jaar weer bij kwam, werd er direct iemand uit LOKO aangesteld als nieuwe voorzitter van VVS. Er waren ook vier bestuursleden waarvan er ook twee uit LOKO kwamen. Ze hebben ook zes stemmen binnen de AV, vergeleken met vijf stemmen voor Gent of bijvoorbeeld twee stemmen voor de VUB. Ze wensen wel te vergeten wat vorig jaar gebeurd is, maar tegelijkertijd zijn ze zich bewust van het feit dat ze de mogelijkheid hebben om de zaken naar hun hand te zetten. Er zal zich nog een nieuw evenwicht moeten vormen binnen de vernieuwing die nu wordt doorgevoerd, niet zozeer binnen de structuur maar binnen de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan op de vergadering.”

Voel je zelf dat je kan wegen op de beleidsvorming van VVS, als afgevaardigde van een kleinere universiteit? Of voel je je eerder een schakel tussen Leuven en Gent?

“Als ik zou willen, kan ik wegen. Het wegen op de standpuntvorming van VVS, de zaken die besproken worden op de AV, hangt eerder af van persoon tot persoon en niet zozeer van het stemmengewicht. Het is belangrijk dat je zeer duidelijk voor je standpunt kan uitkomen en deze ook kan verdedigen. Er zitten in de AV ook velen die zonder een uitgesproken standpunt er naartoe komen en die op dat moment een standpunt trachten te vormen. Op die manier kan men natuurlijk wegen op de vergadering als individu. De VUB heeft misschien maar twee stemmen, maar het hangt natuurlijk af van de manier waarop we participeren in de discussie zelf.”

Ervaar je eigenlijk dat je gesteund wordt vanuit de VUB, vanuit de Studentenraad?

“Totaal niet. Het is eigenlijk onmogelijk om te spreken van bijvoorbeeld een ‘VUB-standpunt’ omdat dit onbestaande is. Als ik op VVS participeer in discussies, vertolk ik het standpunt van Kasper Ossenblok; wat ik op dat moment over de zaken denk. Ik probeer wel rekening te houden met wie we zijn, waar we liggen, de kenmerken van de VUB. Het blijft echter mijn persoonlijke interpretatie. Een gezamenlijk standpunt wordt spijtig genoeg totaal niet besproken binnen de VUB of binnen de Studentenraad.”

Kasper Ossenblok: “Er moet echt dringend iets veranderen aan de VUB-vertegenwoordiging, anders kunnen we er beter mee stoppen.”

Er zijn dus substantiële problemen met de manier waarop wij aan de VUB tegenover VVS staan, en de manier waarop wij afgevaardigden sturen naar VVS?

“Ik sprak er onlangs over met Thomas Donnez (Voorzitter Studentenraad VUB, nvdr.). Als de Studentenraad er iets rond wil doen, lijkt het mij interessant om hiervoor binnen de Raad een vicevoorzitter aan te stellen.Als het dan niet op de plenaire wordt voorgelegd, kan er op deze manier tenminste binnen het kernbestuur gesproken worden op een gestructureerde manier, zodat niet één persoon daarmee bezig is, en dat er ook een bredere standpuntbepaling op de VUB zou bestaan. VVS is immers een zeer veeleisende organisatie, en voor één of twee personen is het zeer moeilijk om dit consequent te blijven doen. Als de Studentenraad zich er niet mee wil bezighouden, is het voor mij als afgevaardigde ook moeilijk om gemotiveerd te blijven deelnemen aan VVS.”

Kunnen studenten zich ook engageren voor VVS zonder studentenraadslid te zijn?

“Zeker, de externe mandaten van VVS staan voor iedere student open, net als de AV. Wat ik wel denk, is dat studenten die zich willen engageren in contact zouden moeten staan met de Studentenraad, op zijn minst op een informele manier, zodat er toch enige coördinatie kan zijn. Het lijkt mij niet zo realistisch dat iemand geëngageerd zou kunnen zijn voor VVS zonder toch tenminste een interesse voor onze studentenraad te vertonen. Het lijkt me ook geen slecht idee dat de Studentenraad hiervoor een platform zou bieden.”

Zie je de toekomst van VVS na de hervorming nu rooskleurig in?

“Van VVS wel, de samenwerking met de VUB daarentegen veel minder. Hier moet echt dringend iets veranderen, anders kunnen we er beter mee stoppen. Als je mee wil debatteren, moet je met kennis van zaken komen en om je daar alleen voor te engageren is moeilijk. Wanneer je dit met twee of met drie doet, valt het al beter mee. Als we willen wegen, zullen we voldoende dossierkennis moeten opbouwen en voldoende coördineren binnen onze eigen universiteit.”

0 Comment