Een lagere school op de VUB? Nooit, proclameerde Facebook!

Op 10 mei 2010 publiceerde brusselnieuws.be een artikel waarin onze rector suggereerde dat de VUB zich wilde inspannen om het tekort aan Nederlandstalig onderwijs in Brussel weg te werken door het inplanten van een meertalige basisschool op de campus. Dit nieuws ontpopte zich op korte tijd tot een interactieve protestbeweging op Facebook, waarop er zich na enkele weken al meer dan 1000 leden hadden aangesloten.

Dit protest vond een dergelijke virtuele weerklank dat het tot in de pagina’s van kwaliteitskranten als De Standaard raakte, die haast een volledige pagina van zijn weekendeditie spendeerde aan de spontane verzetsbeweging. In dit artikel werd ook de heer Walschaers, de student die de pagina had aangemaakt, aan het woord gelaten. Zijn argumentatie leek voornamelijk op studentikoze leest geschoeid, met aandacht voor het welzijn van de kinderen. Verder vielen ook de volgende lijnen te lezen: “Op de pagina roepen sommige studenten op om het M-gebouw te bezetten. Dat hebben we al eens gedaan toen ze de treinverbinding Mechelen-Etterbeek wilden afschaffen.” Hier dient wel opgemerkt te worden dat het M-gebouw niet bezet werd bij de afschaffing van de verbinding Mechelen-Etterbeek. De afschaffing van deze verbinding leidde inderdaad tot een kortstondige bezetting, maar deze vond plaats in het station van Etterbeek en dit met de steun van de academische overheid! Om een duidelijk overzicht te bieden van de situatie zetten we de feiten even op een rij.

Wat kan u verwachten? De gesprekken waarover het originele artikel gewag maakt, zijn preliminaire gesprekken. Hoewel er een positieve reactie is gekomen op het idee van de rector, is er nog geen enkele concrete beslissing gevallen omtrent de grootte, de locatie of zelfs het tijdstip van de inplanting. In een persbericht communiceerde de VUB dat de berichtgeving in de Vlaamse en Brusselse media voorbarig was en dat de universitaire overheid momenteel “de haalbaarheid van het idee nog aan het onderzoeken (is) in overleg met de Scholengroep Brussel en de Vlaamse minister van Onderwijs.”

Er dient ook in het achterhoofd gehouden te worden dat er onder de huidige regeling geen meertalig onderwijs kan ingericht worden door de Vlaamse Gemeenschap en er dus waarschijnlijk eerst enkele wijzigingen dienen plaats te vinden in de regelgeving eer deze plannen zich überhaupt kunnen concretiseren.

Ook het protest tegen het verdwijnen van De Tent is misplaatst. Gezien er na aankoop van Pleinlaan 5 nog steeds een plaatsgebrek is op de campus,werd er inderdaad geopperd om bij te bouwen op de huidige locatie van de tent. Dit is echter slechts een voorstel, er werd nog niets beslist. Verder is er ook al gezocht naar een alternatieve plaats voor een studentikoze feestzaal, bijvoorbeeld op de parking onder het K-gebouw, maar dit is momenteel slechts één van de voorstellen.

Algemeen directeur Van Leemput (foto) wist De Moeial het volgende mee te delen: “Toen ik de reacties op Facebook las was ik geschokt. Ik vond ze de Vrije Universiteit Brussel onwaardig. Niet alleen kloppen ze inhoudelijk niet, ze zijn ook enkel gebaseerd op een paar zinnen in de pers die dan ook nog onzorgvuldig gelezen en geïnterpreteerd zijn. De informatie werd blijkbaar op geen enkele manier gecontroleerd. Voor een instelling die het Vrij Onderzoek hoog in het vaandel draagt vind ik dit bedroevend.”

In een verdere commentaar beklaagt de heer Van Leemput zich ook over de prioriteiten van de studentengemeenschap: “Wat mij ergert is dat er zoveel studenten zijn die zonder nadenken hun fuiven willen laten primeren op de pedagogische en sociale opdracht van de universiteit. Het is ergerlijk dat men met het tweede argument naar de pers durft gaan. Welk beeld roept dit op van onze studenten? Als een universitaire campus niet geschikt is voor kinderogen, waar kunnen scholen dan wel gevestigd worden? In ons persbericht hebben we de redenen uiteengezet waarom we deze stap overwegen. Ik denk dat elk van die redenen afzonderlijk al opwegen tegen de bezwaren van de actievoerders. Ik blijf steeds bereid tot gesprekken maar liever voorafgaand aan acties.”

Ook uit andere hoeken weerklinken positieve reacties tegenover de eventuele inplanting van een lagere school. Jo Coulier (hoofdafgevaardigde van ABVV-VUB) wist alleszins al mede te delen dat er vanuit het ABVV-VUB geijverd zou worden tot een snelle realisatie van de inplanting van een basisschool op de campus(sen). “De nood in Brussel is groot, de grond schaars en de VUB heeft onderzoeksexpertise inzake meertalig onderwijs.” Het ABVV-VUB wil hierbij ook de sociale verantwoordelijkheid die de VUB tegenover Brussel heeft benadrukken.

0 Comment