Kennethbos is boos: Atheïstisch Actueel

De lente is in het land, de vogeltjes zingen en de bomen wiegen in de eerste lentebries, vergezeld door een zon die een aloude wet van het studentenleven openbaart: de bevolking van een universiteitsaula is omgekeerd evenredig met de temperatuur en hoeveelheid zonlicht.

Kenneth Pontzeele

Als u vreest dat dit alles mij zou veroordelen tot het schrijven van een Kennetbos is hoogst vrolijk, vergist u zich uiteraard schromelijk. Laten we maar beginnen met wat kommer en kwel op de gronden van onze alma mater, letterlijk. Met het ontwaken van de zon zijn blijkbaar ook de zwijnen opgestaan. Ik heb het dan natuurlijk over de VUB-student, die erin slaagt om letterlijk omsingeld te zijn door vier vuilnisbakken binnen een radius van 20 meter en tóch beslist om het heuveltje op de campus te herleiden tot vuilnisbelt. Uw dienaar is uiteraard niet vies van studentikoze vetzakkerij, maar heeft tenminste de beleefdheid om zijn afvaloverlast te beperken tot eigen kot en keuken.

Ten tweede waren er recent, zoals u allemaal gemerkt hebt, studentenverkiezingen. Zoals we ook allemaal weten is de moderne (apolitieke, niet meer vanzelfsprekend linkse) student volstrekt ongeïntresseerd in dit soort futiliteiten, wat zich dan ook uitte in volgend geweldig bericht: “Voor de Studentenraad van de VUB bedraagt de participatiegraad 24,97% wat neerkomt op een tekort van 2 stemmen.” De resultaten werden wegens het geringe tekort wel als geldig aanvaard. Maar laten we voorzichtig zijn met de blaam hiervoor volledig bij de ongeëngageerde studenten te leggen, als de VUB zelf hier ook een zekere gedeelde schuld draagt.

Deze instelling, die uiteraard enorm begaan is met studentenparticipatie – en nochtans elk jaar een lichting computerwetenschappers de arbeidsmarkt instuurt – slaagt er niet in om een werkende website te voorzien voor het stemproces. In de plaats van een normaal werkende website werden studenten die wél wouden participeren geconfronteerd met een onding dat allerhande obscure meldingen maakte over veiligheidscertificaten en waarvoor na elke stemming opnieuw ingelogd moest worden. Dat de VUB weleens een steek laat vallen qua internetgebeuren is al eerder aangeklaagd in deze column, als het dan nog eens in de weg staat van een vlotte studentenverkiezing ruikt het naar onverschilligheid of zelfs moedwillige tegenwerking vanuit Gebouw M.

De wijde(re) wereld dan maar. Atheistisch Actueel is de ondertitel. Ik verwijs uiteraard naar het blad Joods Actueel, dat onder deskundige leiding van Michael Freilich zich met graagte opwerpt als stem van de Belgische Joden (en men zou de indruk krijgen de staat Israël), en erg verontwaardigd is door vermeende alom aanwezige antisemitische uitspattingen. Begrijp me niet verkeerd, er is natuurlijk niets mis met een Joods Nederlandstalig blad. Maar, en hier knelt het keppeltje, dit blad verkondigt naast deze missie ook een uitgesproken zionistisch, eenzijdig pro-Israëlisch standpunt. Zo zien we onder het tabblad Israel op de website van het blad een lofrede op de Israeli Defence Forces, waarom Jimmy Carter een antisemiet is en hoe Hamas een imam uit Ramallah doodgefolterd heeft, afgewisseld met aanvallen op mensenrechtenorganisaties omdat ze niet de juiste mensen uitnodigen voor debatten over oorlogsmisdaden in de recente uitstap van het Israëlisch leger in Gaza. Dit alles gekruid met enkele faits divers over de glorie van de staat.

Maar, alhoewel het blad elke drie zinnen blijkt te herhalen dat “kritiek op de Israëlische staat geen enkel probleem is”, is er geen enkele link te vinden naar het recent verschenen rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, Rain of Fire: Israel’s Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza te vinden, een 71 bladzijden tellend rapport over het misbruik van witte fosfor als wapen door het IDF, wat neerkomt op oorlogsmisdaden. Als legitieme kritiek op de staat Israël geen probleem zou zijn, en die staat zich volgens Joods Actueel aan iets fundamenteels als oorlogswetten moet houden, is dit gebrek aan berichtgeving duidelijk een vergetelheid van de redactie, dat spreekt.

Maar, de eerlijkheid – en de wetenschap dat ook een kapotte klok twee keer per dag juist staat – gebiedt mij om de redactie van het blad alvast op één punt krediet te geven. Als in de media constant verwezen wordt naar de-joden-zijn-weer-boos stigmatiseert dit alle leden van de Joodse gemeenschap, ook diegenen die bovenstaande standpunten allerminst delen. Nemen we maar de Unie van Progressieve Joden van België als voorbeeld, die betoogden tégen de Israëlische wandaden in de Gazastrook en systematisch de Israëlische houding tegenover de Palestijnen aanklagen.

Van oorlogsmisdadigers in het Midden-Oosten naar Belgische politiek, een stap die voor minister van Oorlog De Crem naar alle verwachting nog niet vanzelfsprekend genoeg is, maar we zetten ze toch. En nu we het toch hebben over criminelen in de federale regering: laten we het eens hebben over Annemie Turtelboom. Deze dame heeft recent enkele volstrekt willekeurige en moeilijk te halen regularisatievoorwaarden opgesteld “om de meest schrijnende gevallen te regulariseren” en verwacht hiervoor schouderklopjes en felicitaties en begrijpt niet helemaal waarom die er maar niet komen. Rond dezelfde periode schreven enkele dokters, verpleegkundigen en psychologen van de VUB die de hongerstakende sans-papiers op onze campus medische bijstand verlenen een open brief aan mevrouw de minister, waarin zij een alarmkreet slaakten in verband met de gezondheid van de hongerstakers als ze hun actie verderzetten. Turtelboom hult zich in laffe stilte. Moet er echt een dode vallen voor deze dame de ernst van haar job inziet?

Gelukkig is er nog de sp.a, een socialistische partij, gefundeerd op idealen als solidariteit met de onderdrukten en verworpenen der aarde, trouw de Internationale aanheffend op congressen, die klaar staat om van deze wantoestanden het speerpunt te maken van de volgende verkiezingen. Natuurlijk niet. De troepen van Gennez proberen dit onderwerp met man en macht te vermijden, uit vrees om met extreemlinkse gedachten zoals internationale solidariteit en menselijke waardigheid geassocieerd te worden. Mevrouw Gennez, schaam u.

Eugene V. Debs, Amerikaans socialist en presidentieel kandidaat rond de vorige eeuwwisseling zag het verraad van deze slag ‘socialisten’ tegenover immigranten ook en had er bijna exact een eeuw geleden het volgende over te zeggen: “If Socialism does not stand staunchly, unflinchingly, and uncompromisingly for the working class and for the exploited and oppressed masses of all lands, then it stands for none and its claim is a false pretense and its profession a delusion and a snare.” Misschien was die naamsverandering nog niet zo’n gek idee.

Als afsluiter van deze laatste Kennethbos van het academiejaar nog enkele langetermijnvoorspellingen. Op 7 Juni aanstaande winnen de tsjeven alweer een verkiezing, het electoraat geeft zijn vertrouwen aan een volgende ruk naar rechts in de vorm van brulboei Dedecker, waarna deze partij door de mand valt als de Belgische nationale voetbalploeg, sp.a krijgt wat ze verdient en Groen! veel minder. In de hoop dat mijn voorspellingen gênant fout zullen blijken, wens ik u dan maar goede examens toe.

De uwe zonder compromissen,
Kenneth Pontzeele

0 Comment