Durf denken

In Gent zijn het binnenkort weer rectorverkiezingen en dat gaat ook de VUB-student aan! Met de ‘alliantie’ in het achterhoofd, is het altijd wel nuttig om te weten wat er gebeurt in het ontwikkelingsgebied tussen de Schelde en de Leie. Buiten de zittend rector, Paul Van Cauwenberghe, heeft nu ook een tweede kandidaat de handschoen opgenomen in de strijd om het rectorschap. De protagonist van dienst, Marc Cogen, is afkomstig uit de faculteit Rechten. Hij doceert er het vak Internationaal Publiekrecht. Alhoewel …

Door Piet Van de Velde

Doceren blijkt bij navraag vooral een kleurrijk eufemisme te zijn voor het ventileren en indoctrineren van een hoogst persoonlijke politieke mening die weinig of niets te maken heeft met de inhoud van het vak. Natuurlijk begrijpt De Moeial als geen ander dat een oeverloos palaver over Internationale zeeverdragen maar half zo leuk is vergeleken met het uitdagen van een anders toch verveelde student en hem te laten durven denken in een pittig debat! Jammer genoeg maakte de professor het net iets te bont waardoor de faculteit actie ondernam. Cogen mag enkel nog les geven onder beperkende voorwaarden.

Op zich is dit niets nieuw voor de heer Cogen. Sinds een paar jaar mag hij ook al geen les meer geven aan de faculteit Politieke Wetenschappen, voor gelijkaardige redenen. Een beslissing die hij aanvocht tot bij de Raad van State. Die gaf de docent uit de Rechten echter ongelijk. Recentelijk omschreef/verdraaide hij de situatie (in een open brief aan het Gentse studentenblad Schamper, nvdr.) als volgt: “'[Men] spreekt van ‘ontzetting als docent’ in de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. De feiten worden helaas verzwegen en verdraaid. Het is de Universiteit Gent die als gevolg van een procedure voor de Raad van State op basis van discriminatie – ‘schending van het gelijkheidsbeginsel’ – in 2005 een stap terug heeft moeten zetten omdat ik een vak niet meer ‘mocht’ doceren. Maar de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, gedomineerd door socialisten, hebben met hun automatische meerderheid in die faculteit besloten het vak uit het curriculum te verwijderen. Uw taalgebruik ‘uitzetting’ doet helaas teveel denken aan de uitzetting of expulsie van minderheden in Europa.”

Vervang het woord socialisten door het woord loge en je bekomt een argumentatie die ook al opdook in de ontslagbrief van professor Thevissen. Het enige wat we hier op redelijk eigenzinnige wijze uit kunnen concluderen is dat de heer Cogen een bloedhekel heeft aan al wat links is. Zijn hekel voor links wordt enkel geëvenaard door zijn liefde voor Israël en de US of A. Google Cogen en een neoconservatieve wereld gaat voor je open. Zo kan je een kattebelletje terugvinden waarin hij een prachtige rechtvaardiging deduceert met betrekking tot de invasie in Irak. FOUT! Dergelijke teksten verklaren meteen ook waarom Cogen overal, maar vooral ook aan zijn Harvard aan de Leie, de gekste complottheorieën ontdekt.

Als u in dergelijke fabeltjes gelooft, dan moet u vooral op Cogen stemmen. Cogen gelooft dat hij de enige is die de Universiteit Gent kan redden uit de klauwen van een nooit verdwenen Sovjetsysteem. Zijn gevoel voor zelfspot neemt hier Woody Allenesque proporties aan, want waarom zou iemand, die nauwelijks geschikt is om les te geven, dan plots wel de meest geschikte rector kunnen zijn. Ach, wat verwacht u van iemand die om zijn liberaal-conservatief discours overeind te houden, keer op keer zijn andersdenkende collega’s als een gevaar voor de maatschappij moet bestempelen … Mocht u zich plotseling afvragen of er geen bepaalde beweging uit de jaren ’20 in Italië bestond die ook dergelijke karakteristieken bezat, dan verwijs ik u graag naar het Franse gezegde les extrêmes se touchent.

Maar eerlijk is eerlijk, Marc Cogen heeft ook lessen gegeven in het Ethiopisch parlement, al was het daar waarschijnlijk eenvoudiger en aangenamer werken dan aan het linkse Gentse firmament. Ook werkte Cogen samen met een heleboel ontwikkelingsorganisaties en heel kort zelfs voor de Belgische staat (FOD Buitenlandse Zaken, nvdr.). De Gentse professor heeft trouwens ook een aantal artikels geschreven met zijn Brusselse collega Smis, die aan onze VUB Internationaal Recht doceert.

Maar goed, feit blijft dat de man onder andere pleit voor de ontvolking van Gaza … vanuit een zuiver maatschappelijk perspectief moet dit zeker overwogen worden … al was het maar om het idee onmiddellijk naar de vuilbak te verwijzen. Vrees dus niet, beste vrienden van het geschreven woord, De Moeial is geen antisemitische koers ingeslagen. We stigmatiseren hier geen bevolkingsgroepen of minderheden. Als rechtenstudent kan ik in deze context trouwens het belang van het werk van Jacob Israël de Haan niet genoeg onderstrepen. Zo meen ik mij onder meer te herinneren dat die zelfs in zijn meest zionistische periode schreef dat de Arabieren Palestina niet hoefden te verlaten. De Haan heeft het evenwel met zijn leven bekocht.

Tot slot, nog even opmerken dat Cogen als individu opkomt. Daarom staat er hier bij wijze van antithese een korte beschrijving van zijn persoon. Al was het maar om op de mogelijkheid te wijzen dat zo iemand misschien binnenkort de koers kan bepalen van onze Gentse alliantiepartner.

Zo ziet u dat dialectiek nog altijd bakstenen kan breken.

0 Comment