Wie trekt er aan de stekker?

Esplanade-project loopt danig uit de hand

Vraag aan om het even welke eerstejaarsstudent of hij ooit al van het Esplanade-project gehoord heeft, en in het beste geval krijg je een nietszeggende retorische blik als antwoord. Spijtig. Esplanade is nochtans hét digitale informatieplatform van de VUB, opgericht voor en door studenten. Zelf omschrijven de creatievelingen achter het project hun geesteskind als dé ontmoetingsplaats voor de vrijdenkende student.

Het is dé site waar schachten (doorgaans gedesoriënteerde eerstejaarsstudenten) aan de hand van erg handige driedimensionale modellen, hun weg kunnen (terug)vinden naar de lokalen van hun favoriete studentenvereniging. Het is tevens ook dé site waar schachtentemmers een handige EHBO-gids (Eerste Hulp Bij Organiseren) kunnen raadplegen. Aan de hand van boeiende diepte-interviews kunnen niet-schachten er tegelijk wat leren over de vele mysterieuze studentenkringen die de VUB rijk is. Eigenlijk is dit dé site die je toelaat om, aan de hand van een allesomvattende evenementenkalender, een avondje uit adequaat te plannen (al dan niet behulp met de eerder vermelde 3D-modellen … u weet waarschijnlijk wel wat alcohol met het waarnemingsvermogen van eerstejaarsstudenten doet).

Vergeet ook niet dat de Esplanade-website de VUB op Google Earth zal zetten (3D-modellen, weet u wel). Echter, ook de serieuze student wordt niet over het hoofd gezien. Op de fora kan je immers verder discussiëren met de genodigden van het laatste politieke debat dat je vol interesse bijwoonde. Zelfs de luie student kan er terecht. Hij kan er bijvoorbeeld de geschiedenis van het vrijzinnig humanistisch project copy-pasten. Kortom, dé Esplanade-website is hét zwarte gat waarrond het sociale, culturele en intellectueel leven op de VUB revolteert.

In het begin van het academiejaar werd dit project met veel poeha aangekondigd (het haalde zelfs het nationale nieuws), maar vandaag moet men jammer genoeg vaststellen dat het hele ding niet meer is dan een lege doos. Wie zich afvraagt waarom het misliep met de promotie van dit megalomane project wordt vriendelijk verwezen naar de klachtendienst van Taxipost. In de nieuwsberichten op de website lezen we immers dat het promotiemateriaal zoek raakte als gevolg van geklungel bij Taxipost. Automatisch stelt men zich de vraag over welk promotiemateriaal het hier gaat (vuurpijlen, metershoge billboards?) en of dit zo nodig met Taxipost geleverd diende te worden.

Negentig procent van alle studentenkringen trekken uitstekend hun plan met de kopieerdiensten van de Paki of van het Crazy Copy Center. Belangrijker dan het zoekgeraakte promotiemateriaal is echter dat de aangekondigde fora bijzonder leegblijven. Sinds september werden er maar liefst zeven topics geopend met evenveel posts en dit ligt heus niet aan het aantal georganiseerde debatten (namelijk meer dan zeven). Ook de geschiedenis van het vrijzinnig humanistisch project is nergens te bespeuren. De evenementenkalender is een grap en over de EHBO-gids zullen we maar zwijgen. Op de kwaliteit van de interviews met de verschillende studenten-praesessen kunnen we gelukkig niets aanmerken, alleen is het spijtig dat slechts een handvol van hen effectief geïnterviewd werd. Ook met de 3D-modellen is niets mis, alleen is het een compleet raadsel waarom niemand er aan dacht om ze ook daadwerkelijk op Google Earth te zetten.

De geboorte van de tragedie

De kritische Moeiallezer vraagt zich natuurlijk af wie verantwoordelijk is voor dit professionele geklungel en hoeveel dit grapje de VUB-student kost. De geboorte van deze tragedie moet gezocht worden in de hogere regionen van de studentenpolitiek, met name in de Studentenraad. In de lente van 2008 slaagde de toenmalige voorzitter Vincent Ginis erin een budget van 6498 euro vrij te maken voor de ontwikkeling van Esplanade. In een ontwerpnota wordt dit bedrag verantwoord als de kostprijs van vier VUB-studentenjobs van 4,5 werkweken (38u), aan de verloning van €9,50 per uur. Hoeft het iemand te verwonderen dat de heer Ginis zelf op de loonlijst van het esplanade project opduikt? Maar ook de namen van Pieter Bonte (huidig voorzitter) en Daniël Van der Meer (oud-coördinator van De Moeialsorry Daniël) komen op de loonlijst voor.

Met het vierde uurloon werden de kosten van de ontwikkeling van de site en de ontwikkeling van de 3D-modellen gedekt. Op zich is er niets mis met het feit dat het engagement van de voorzitter zich ook doorzet tijdens de vakantieperiode, alleen is het merkwaardig dat de vakantiejobs reeds verdeeld waren vooraleer het project effectief goedgekeurd werd. Uiteraard gaan we er van uit dat de heren Bonte en Ginis te allen tijde ter goede trouw handelden, alleen is het bewijsmateriaal dat in hun voordeel spreekt bijzonder schaars. Vier maanden nadat de site online ging, zijn er nog steeds geen statuten (tenzij een kleuroefening in Word gedefinieerd kan worden als statuten) en werd er nog altijd geen volledig financieel verslag aan de Studentenraad voorgelegd. Ook is het onduidelijk hoe de studentraad dit hele project in de toekomst kan evalueren.

De redactie van De Moeial trekt alvast zijn preliminaire conclusies.

0 Comment