Edito

Loge

“‘De’ loge bestaat niet.” Maar toch zitten ‘ze’ achter zijn ontslag, aldus Frank Thevissen, sinds 1 maart ontslagen aan de VUB. Rector Van Camp gooide nog enkel maçonnieke olie op het vuur door een mediatieke doodzonde te begaan: het aanvallen van de journalist. Op de stompzinnige vraag van de Terzake-interviewer “Bent u eigenlijk lid van de loge?”, reageerde onze rector zo mogelijk nog stompzinniger met een nu al klassieke uitspraak: “Ik vraag u toch ook niet naar uw seksuele geaardheid!”

Door Daniël van der Meer

De eeuwige discussie rond de invloed van de vrijmetselarij aan de VUB was weer vertrokken, en de vertrouwde kampen tekenden zich af: politici met een abonnement op populistische betogen grepen de kwestie aan voor hun paradepaardjes, waarbij onze unief zonder uitzondering als “de zogezegde ‘Vrije’ Universiteit Brussel” werd afgedaan.

Op Thevissen-vlak is het overigens sinds de extra editie van De Moeial (voor de liefhebber: hier na te lezen) relatief rustig gebleven. De beroepsprocedure aangaande zijn schorsing (dus niet het ontslag) is nog lopende. De bijeenkomst van het Bestuurscollege, dat hierover moest beslissen, heeft welgeteld tien minuten geduurd; wegens onenigheid over de documenten heeft men besloten de vergadering op te schorten.

Door de consternatie van de afgelopen maand is het imago van de VUB als loge-hol weer eens bevestigd. Studenten van andere universiteiten vragen me zelfs al of ik – als student van de VUB – ze niet in contact kan brengen met de mannen met winkelhaken en passers. De aantrekkingskracht strekt zelfs tot Leuvense braverikken. Gelukkig hebben we hier onze ‘kinderloge’ nog: ISIS, een groep jongemannen wier voornaamste prestatie erin bestaat dat ik ze zojuist heb vermeld.

Om de vooroordelen nog maar eens aan te wakkeren vindt binnenkort in het kader van de Leerstoel Pierre-Théodore Verhaegen een lezingenreeks plaats met als thema: Vrijmetselarij en kunst. Op dinsdag 18 maart houdt men de officiële opening middels een toespraak van rector Van Camp. Gelieve hem geen vragen te stellen over zijn seksuele geaardheid. U zult het u nog berouwen.

Verder kan ik u nog het heugelijke nieuws brengen dat De Moeial binnenkort een vernieuwde thuisbasis op het internet zal hebben. Over een aantal weken gaat de site echter op de slop; wij zullen vanaf dan uw dagelijkse VUB-nieuwsbron zijn met berichtgeving vanaf de campus en ver daarbuiten. Mocht u geïnteresseerd zijn om hierin mee te werken, u weet ons te vinden; u bent meer dan welkom.

Behalve een betere leesbaarheid en een snellere berichtgeving, zult u als lezer op onze vernieuwde website ook direct kunnen reageren op onze artikels. De mooiste anonieme en xenofobe uitlatingen zullen wij met graagte ter harte nemen.

De VUB is overigens evenzeer bezig met de frigile scheiding tussen digitale en organische thuisbasis. Teneinde iedereen naar de website te lokken, staan er nu zelfs al bewegwijzeringborden op de campus met daarop niets anders dan het www-adres … Het enige dat er nog aan ontbreekt is een teleportatiepoort en touw. Ach, de loge zal er wel achterzitten.

0 Comment