In april 2020 vinden er aan de VUB rectorverkiezingen plaats. Ondanks de maatregelen tegen het coronavirus, zullen de verkiezingen nog steeds doorgaan.

Recensie: Transit - Over ongrijpbare gedachtes en hoe je de nacht overleeft (2020) door Durim Morina
Recensie: Transit - Over ongrijpbare gedachtes en hoe je de nacht overleeft (2020) door Durim Morina

Door Anthony Manu

In de flaptekst van zijn eerste bundel Transit (2020) beschrijft Morina de gedichten die erin voorkomen onder meer als “tussenstops” op een tocht “langs een donker spoor van afgebroken herinneringen”. Die lyrische omschrijving blijkt verbazingwekkend accuraat. Elk van de drie delen van de bundel wordt voorafgegaan en gevolgd door een pagina die ofwel één woord bevat ofwel gevuld is met een patroon dat in de herhaling van één woord bestaat. De woorden zijn “Ik”, “Liefde”, “Jij” en “Wij” en verraden de opzet van de bundel. Een jongen, die vaak met het lyrische-ik overeenkomt en, zo laat het inleidende gedicht “Mijmerend deprimerend” alleszins vermoeden, aan Morina refereert, reflecteert over een stukgelopen relatie met de nogal mysterieuze vriendin. De reflectie behelst onder meer een worsteling met een identiteitscrisis (“De naam blijft Durim / Hoe moeilijk dat ook went”) en een zoektocht naar een toereikende wijze van expressie (“Wetend dat jij slechts een herinnering van een illusie bent, illustreert / de groeven van een uitgegomde potloodpunt”).

Huurvrijstelling van 1 maand voor VUB-koten
Huurvrijstelling van 1 maand voor VUB-koten

Sinds de maatregelen om het coronavirus in te dijken van kracht zijn, hebben de meeste studenten hun VUB-kot verlaten. Ze krijgen nu één maand huurvrijstelling en mogen zelf kiezen welke maand van hun huurcontract ze niet betalen. “Afhankelijk van of studenten na de paasvakantie weer op hun kot mogen, wordt de situatie verder bekeken,” zegt Ludo Reuter van de dienst Studentenhuisvesting.

Natuur claimt de campus weer voor zich
Natuur claimt de campus weer voor zich

Edit: Aprilgrap

Deze vertederende foto van de VUB-vos met haar welpjes ging afgelopen week rond op Facebook. Het zeldzame beeld toont hoe de natuur kan heropleven nu de campus al twee weken in lockdown is. De Moeial sprak af met bioloog Wim Van Haelen en trok gewapend met een fototoestel en mondmaskertjes over de gesloten campus.

X De verwondering is de wereld nog niet uit
X De verwondering is de wereld nog niet uit

Ze kwam, ze zag en ze wordt opnieuw rector

Caroline Pauwels volgt zichzelf opnieuw op als rector van de VUB. Ze is de enige kandidaat voor de volgende termijn van vier jaar. Hierdoor is ze zo goed als zeker opnieuw rector. De Moeial sprak met haar over haar toekomstig beleid.

X Creatief talent aan de VUB
X Creatief talent aan de VUB

Chloé kruipt in de pen

Naar de universiteit gaan is meer dan studeren alleen. Je hoeft dan ook niet ver te zoeken om talentvolle VUB’ers te vinden die naast hun studie andere ambities nastreven.

X VUB-team wint Landjuweel
X VUB-team wint Landjuweel

VUB'ers winnen juryprijs op interuniversitaire poëziewedstrijd
Door Anthony Manu

Een delegatie VUB-dichters wint in naam van Letteren- en WijsbegeerteKring (LWK) de juryprijs op de interuniversitaire poëzie- en performancewedstrijd Het Landjuweel.

X Bingewatchen in tijden van Corona
X Bingewatchen in tijden van Corona

          Door Lien Delabie

X Expo GLITCH
X Expo GLITCH

Een zoektocht naar de esthetiek en poëzie van de error in een systeem
Door Maryse Tastenhoye

In het kader van PILAR ASAP, een halfjaarlijks, multidisciplinair festival, richt Pilar zich met deze tentoonstelling op het thema ‘glitch’. Een ode aan het moment wanneer een systeem ontspoort. In welke mate ervaren we dergelijke fouten als onwenselijk? Schuilt er een zekere schoonheid achter? In deze groepstentoonstelling, ‘The Wilderness Hidden Underneath’, gaan acht kunstenaars op zoek naar de esthetiek en poëzie van de error in een systeem.

X De Reformatie
X De Reformatie

Programmawijzigingen in verschillende richtingen

Hervormingen zijn schering en inslag binnen de VUB. Met een veranderende arbeidsmarkt, een groeiend aantal studenten en de angst voor de Soete-normen zien veel richtingen zich genoodzaakt hun curriculum aan te passen. Binnen de richtingen Wiskunde en Rechten en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte verandert het een en ander.