Part 1
Door Zwanzer

Wat voor spannends gebeurt er allemaal op de VUB als onze campus in duisternis gehuld is? Vele studenten komen des nachts doorgaans niet verder dan de BSG-zaal, de tent of de weg naar hun kot, dus wat er zich in de gesloten gebouwen afspeelt is voor velen een mysterie. Zwanzer trok daarom door de nachtelijke gangen van de VUB op zoek naar de geheimen die zich er schuilhouden. Een tocht vol verrassingen, gevaren en avontuur.

Bang van Brussel
Bang van Brussel

Vanwaar komt de angst voor de grootstad?
Door Charlotte Deprez

Brussel: een stad waar de meningen erg uiteenlopend over zijn. Sommige studenten zien het stadsleven als een verrijking, anderen verkiezen Leuven of Gent als studentenstad. Soms uit praktische overwegingen, soms uit angst. Hoe komt dat? Is het hier werkelijk onveiliger of is dat slechts een gevoel? Wij spraken met professor Sociale en Culturele Geografie, Eric Corijn.

Hervorming studentenfeedback leidt niet tot meer participatie
Hervorming studentenfeedback leidt niet tot meer participatie

"Het zit niet in ons DNA om een verplichting in te voeren, maar we kunnen het niet langer blijven uitsluiten"
Door Lien Delabie

Zesentwintig procent. Dat is het percentage van studenten die vorig semester de online bevraging over hun cursussen invulden. Net als andere universiteiten, worstelt de VUB om de participatiegraad naar boven te krijgen. Zo plande ze dit academiejaar de evaluaties in voor de examens, maar ook dat mocht niet baten. Vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid Jan Danckaert en afdelingshoofd kwaliteitszorg en onderwijsprofessionalisering An Faems zoeken verder naar oplossingen.

Waarom je wel degelijk iets te verbergen hebt
Waarom je wel degelijk iets te verbergen hebt

Interview met privacyspecialist Jan Walraven
Door Charlotte Deprez

Privacyschandalen zijn dagelijkse kost geworden. Datagiganten zoals Facebook en Google verzamelen allerlei informatie over jou om onder andere aan adverteerders te verkopen. Maar ook op andere vlakken wordt onze privacy geschonden door slimme camera’s en een mogelijke vingerafdrukkendatabank bijvoorbeeld. Hoe ernstig is het? En wat kunnen we er zelf aan doen? We spraken met privacyspecialist Jan Walraven.

Een level-up voor de Resto
Een level-up voor de Resto

Kan een avondopening de overbevolking in het studentenrestaurant oplossen?
Door Kilian Adriaenssens

Het studentenrestaurant van de VUB trekt steeds meer bezoekers aan, de wachtrijen worden er steeds langer en de zitplaatsen schaarser. Om aan de grieven van menig student en personeelslid tegemoet te komen, staan er een aantal projecten klaar om de overbevolking van de Resto aan te pakken zoals avondshiften met warme maaltijden. Op grondige renovaties zullen de hongerige bezoekers echter nog even moeten wachten.

Kunst op de campus
Kunst op de campus

"Nat is nat, en blijft nat. Dat kan je niet restaureren"
Door Marit Galle en Jan Meeus

De kunstcollectie van de VUB lijdt onder een structureel gebrek aan middelen, met beschadiging van werken en verwaarlozing van de administratie tot gevolg. De nieuwe Cultuurtoren brengt, met een nieuwe opslagruimte en extra personeel, lichte verbetering, maar er is nog veel werk aan de winkel.

Databeheer aan de VUB
Databeheer aan de VUB

"Data worden soms langer bijgehouden dan je denkt"
Door Jade Pieters

Ongeveer een jaar geleden werd de welbekende General Data Protection Regulation (GDPR) uitgerold. Ondertussen lijken persoonlijke gegevens enkel aan belang te winnen. Ook op de VUB wordt er dagelijks gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens van studenten en personeel. Maar zijn die data nog steeds in goede handen?

Kritiek op leerstoel Andullation Care Research
Kritiek op leerstoel Andullation Care Research

Wel-zullens-plan
Wel-zullens-plan

Welzijnsplan loopt vertraging op
Door Jan Meeus

Richtlijnen van de wetgever en de wil van de rector om een warme universiteit te zijn, maken dat de VUB meer en meer nadenkt over het welzijn van haar personeel. De belofte om begin 2019 een welzijnsplan klaar te hebben, kan niet worden waargemaakt. “Maar dat neemt niet weg dat we ondertussen belangrijke maatregelen nemen.”

"Kolonisatie is een verkrachting"
"Kolonisatie is een verkrachting"

Met Guy Vanthemsche naar het AfricaMuseum
Door Jade Pieters

Het AfricaMuseum heeft na meer dan vijf jaar renovatiewerken haar deuren weer geopend. Een perfecte gelegenheid om emeritus professor geschiedenis Guy Vanthemsche te repatriëren uit zijn welverdiende pensioen. Een gesprek over de dekolonisatie, de standbeeldenkwestie en de complexiteit van het koloniaal verleden.